موتور سه فاز چدنی موتوژن

خانه » موتور موتوژن » موتور سه فاز چدنی موتوژن

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 355M8

2020-11-15T09:26:39-01:00

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 355M8 مشخصات فنی موتور سه فاز چدنی موتوژن 100L2 قدرت خروجی: 3 کیلو وات سرعت در بار نامی: 2860 دور در دقیقه جریان نامی: 6.2Y/10.8 آمپر گشتاور نامی: 10.1 نیوتون بر متر تعداد فاز: 3 فاز مشخصات فنی موتور سه فاز چدنی موتوژن 355M8 قدرت خروجی:

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 400M

2020-11-14T12:57:52-01:00

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 400M مشخصات فنی موتور سه فاز چدنی موتوژن 400M مشخصات فنی موتور 400M4A قدرت خروجی: 450 کیلو وات سرعت در بار نامی: 1490 دور در دقیقه جریان نامی: 476Y/825 آمپر گشتاور نامی: 2884 نیوتون بر متر تعداد فاز: 3 فاز مشخصات فنی موتور 400M4B قدرت خروجی: 500

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 400L

2020-11-15T09:41:51-01:00

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 400L مشخصات فنی موتور سه فاز چدنی موتوژن 400L مشخصات فنی موتور 400L4a قدرت خروجی: 560 کیلو وات سرعت در بار نامی: 1490 دور در دقیقه جریان نامی: 1026Y/592 آمپر گشتاور نامی: 3590 نیوتون بر متر تعداد فاز: 3 فاز مشخصات فنی موتور 400L4B قدرت خروجی: 630

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 355S

2020-11-15T09:34:09-01:00

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 355S مشخصات فنی موتور سه فاز چدنی موتوژن 355S مشخصات فنی موتور 355S4A قدرت خروجی: 250 کیلو وات سرعت در بار نامی: 1486 دور در دقیقه جریان نامی: 253.6Y/439.2 آمپر گشتاور نامی: 1606.54 نیوتون بر متر تعداد فاز: 3 فاز مشخصات فنی موتور 355S4B قدرت خروجی: 315

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 355L

2020-11-15T09:18:34-01:00

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 355L مشخصات فنی موتور سه فاز چدنی موتوژن 355L4 مشخصات فنی موتور 355L4A قدرت خروجی: 355 کیلو وات سرعت در بار نامی: 1487 دور در دقیقه جریان نامی: 360.2Y/623.9 آمپر گشتاور نامی: 2279.75 نیوتون بر متر تعداد فاز: 3 فاز مشخصات فنی موتور 355L4B قدرت خروجی: 400

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 315L

2020-11-14T12:16:48-01:00

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 315L مشخصات فنی موتور سه فاز چدنی موتوژن 315L مشخصات فنی موتور 315L2A قدرت خروجی: 200 کیلو وات سرعت در بار نامی: 2975 دور در دقیقه جریان نامی: 200.7Y/374.6 آمپر گشتاور نامی: 642 نیوتون بر متر تعداد فاز: 3 فاز مشخصات فنی موتور 315L2B قدرت خروجی: 250

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 315M

2020-11-15T09:08:58-01:00

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 315M مشخصات فنی موتور سه فاز چدنی موتوژن 315M مشخصات فنی موتور 315M2A قدرت خروجی: 160 کیلو وات سرعت در بار نامی: 2976 دور در دقیقه جریان نامی: 162.3Y/281.1 آمپر گشتاور نامی: 513.4 نیوتون بر متر تعداد فاز: 3 فاز مشخصات فنی موتور 315M2B قدرت خروجی: 185

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 315S

2020-11-15T09:12:12-01:00

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 315S مشخصات فنی موتور سه فاز چدنی موتوژن 315S مشخصات فنی موتور 315S2A قدرت خروجی: 110 کیلو وات سرعت در بار نامی: 2969 دور در دقیقه جریان نامی: 115.3Y/199.6 آمپر گشتاور نامی: 353.8 نیوتون بر متر تعداد فاز: 3 فاز مشخصات فنی موتور 315S2B قدرت خروجی: 132

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 280M

2020-11-15T08:57:54-01:00

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 280M مشخصات فنی موتور سه فاز چدنی موتوژن 280M مشخصات فنی موتور 280M2A قدرت خروجی: 75 کیلو وات سرعت در بار نامی: 2973 دور در دقیقه جریان نامی: 79.5Y/137.6 آمپر گشتاور نامی: 241 نیوتون بر متر تعداد فاز: 3 فاز مشخصات فنی موتور 280M2B قدرت خروجی: 90

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 250M

2020-11-15T08:52:27-01:00

موتور سه فاز چدنی موتوژن تیپ 250M مشخصات فنی موتور سه فاز چدنی موتوژن 250M مشخصات فنی موتور 250M2 قدرت خروجی: 55 کیلو وات سرعت در بار نامی: 2974 دور در دقیقه جریان نامی: 56.4Y/97.7 آمپر گشتاور نامی: 176.7 نیوتون بر متر تعداد فاز: 3 فاز مشخصات فنی موتور 250M4 قدرت خروجی: 55

تبلیغات
تبلیغات

Recent Tweets

جهت تماس با شرکت می توانید با شماره های 02133959141 - 02133901613 تماس حاصل نمایید و یا از طریق زیر پیغام خود را برای ما ارسال نمایید.

برگشت به بالا