•  استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • مستقل از جهت چرخش شفت
  • تحمل فشار ۶ بار
  • تحمل حرارت ۳۰- تا ۲۰۰+
  • سرعت جابجایی ۱۲ میلی ثانیه

نقشه اجزاء مکانیکال سیل FA Umbra

نقشه اجزاء سیل FA Umbra

جدول ابعاد و اندازه مکانیکال سیل FA آمبرا

جدول ابعاد و اندازه سیل FA آمبرا

سایر محصولات مکانیکال سیل آمبرا