• استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • مستقل از جهت چرخش محور
  • تحمل فشار ۱۲ بار
  • تحمل حرارت از ۳۰- تا ۲۰۰+
  • سرعت جابجایی ۱۵ میلی ثانیه

نقشه اجزاء مکانیکال سیل FP Umbra

نقشه اجزاء مکانیکال سیل FP آمبرا

جدول ابعاد و اندازه مکانیکال سیل FP آمبرا

جدول ابعاد مکانیکال سیل FP آمبرا

سایر محصولات مکانیکال سیل آمبرا