• استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • جدا از جهت چرخش شفت
  • تحمل حرارت 4 بار
  • تحمل حرارت 35- تا 150 درجه سانتیگراد
  • سرعت جابجایی 12 میلی ثانیه

نقشه اجزاء مکانیکال سیل U Umbra

U نقشه اجزاء مکانیکال سیل آمبرا

جدول ابعاد و اندازه مکانیکال سیل U آمبرا

جدول ابعاد سیل U Umbra

سایر محصولات مکانیکال سیل آمبرا