درباره پمپ طبقاتی FCR 90-130-200 پدرولا

پمپ طبقاتی FCR 90-130-200 مناسب برای استفاده با آب تمیز و مایعاتی که از نظر شیمیایی نسبت به موادی که پمپ از آنها ساخته شده است ، تهاجمی نیستند. در نتیجه بی صدا بودن ، این پمپ ها به طور گسترده در برنامه های خانگی مانند توزیع آب در ترکیب با مخازن فشار کوچک و متوسط و آبیاری باغ ها و باغات و غیره استفاده می شود. پمپ طبقاتی FCR 90-130-200 باید در محیط بسته نصب شود یا از هوای نامناسب در امان باشد.

 • نوع مایع: آب تمیز
 • موارد استفاده: داخلی ، مدنی
 • کاربردها: سیستم های تامین آب ، سیستم های فشار ، پمپ های آبیاری
 • نوع شناسی: سطح
 • خانواده: پمپ های چند مرحله ای افقی
 • سرعت جریان تا 200 لیتر در دقیقه (12،0 متر مربع در ساعت)
 • ارتفاع تا 111 متر
 • دمای مایع از -10 تا 90+ درجه سانتی گراد
 • دمای محیط تا +40 درجه سانتی گراد
 • مکش مانومتری تا 7 متر
 • حداکثر فشار کاری 11 بار
 • سرویس مستمر S1
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
model phase power performance MOUTHS
kW HP Q H asp. mand.

5CRm 90

mono-phase 1.1 1.5 5 ÷ 90 78 ÷ 38 1¼” 1″
5CR 90 three-phase 1.1 1.5 5 ÷ 90 78 ÷ 38 1¼” 1″
6CRm 90 mono-phase 1.5 2 5 ÷ 90 94 ÷ 45 1¼” 1″
6CR 90 three-phase 1.5 2 5 ÷ 90 94 ÷ 45 1¼” 1″
7CRm 90 mono-phase

1.8

2.5 5 ÷ 90 110 ÷ 53 1¼” 1″
7CR 90 three-phase 1.8 2.5 5 ÷ 90 110 ÷ 53 1¼” 1″
3CRm 130 mono-phase 1.1 1.5

5 ÷ 130

49 ÷ 24 1¼” 1″
3CR 130 three-phase 1.1 1.5 5 ÷ 130 49 ÷ 24 1¼” 1″
4CRm 130 mono-phase 1.5 2 5 ÷ 130 65 ÷ 31 1¼” 1″
4CR 130 three-phase
1.5
2 5 ÷ 130 65 ÷ 31 1¼” 1″
5CRm 130 mono-phase 1.8 2.5 5 ÷ 130 81 ÷ 39 1¼” 1″
5CR 130 three-phase 1.8 2.5 5 ÷ 130 81 ÷ 39 1¼” 1″
6CR 130 three-phase 2.2 3 5 ÷ 130 97 ÷ 46 1¼” 1″
3CRm 200 mono-phase 1.1 1.5 20 ÷ 200 43 ÷ 13 1¼” 1″
3CR 200 three-phase 1.1 1.5 20 ÷ 200 43 ÷ 13 1¼” 1″
4CRm 200 mono-phase 1.5 2 20 ÷ 200 57 ÷ 17 1¼” 1″
4CR 200 three-phase 1.5 2 20 ÷ 200 57 ÷ 17 1¼” 1″
5CRm 200 mono-phase 1.8 2.5 20 ÷ 200 71 ÷ 22 1¼” 1″
5CR 200 three-phase 1.8 2.5 20 ÷ 200 71 ÷ 22 1¼” 1″
6CR 200 three-phase 2.2 3 20 ÷ 200 85 ÷ 26 1¼” 1″

محصولات مشابه با پمپ FCR 90-130-200 پدرولا