درباره پمپ طبقاتی PLURIJET 90-130-200 پدرولا

پمپ 200-130-90 PLURIJET خودمکش، قابلیت اطمینان و مصرف کم انرژی ، برای استفاده در مصارف خانگی و شهری مانند فشار و توزیع آب در ترکیب با مجموعه های فشار و بازیابی آب باران و سیستم های آبیاری و غیره
آنها برای پمپاژ آب حتی در مواردی که هوا وجود دارد طراحی شده اند. مناسب برای استفاده با آب تمیز حتی در شرایطی که هوا وجود دارد و مایعاتی که از نظر شیمیایی نسبت به موادی که پمپ از آنها ساخته شده است ، تهاجمی نیستند.
پمپ باید در یک محیط بسته نصب شود ، یا حداقل در برابر شرایط نامناسب محافظت شود

 • نوع مایع: آب تمیز
 • موارد استفاده: داخلی ، مدنی
 • کاربردها: سیستم های تامین آب ، سیستم های فشار ، پمپ های آبیاری
 • نوع نصب: سطحی
 • خانواده: خودمکش
 •  سرعت جریان تا 200 لیتر در دقیقه (12،0 متر مربع در ساعت)
 • ارتفاع تا 97 متر
 • دمای مایع از -10 درجه سانتیگراد تا +40 درجه سانتی گراد
 • دمای محیط تا +40 درجه سانتی گراد
 • مکش تا 9 متر (HS)
 • حداکثر فشار کاری 10 بار
 • سرویس مستمر S1
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
model phase power performance
kW HP Q H
PLURIJETm  5/90 mono-phase 1.1 1.5 5-90 78-38
PLURIJET 5/90 three-phase 1.1 1.5 5-90 78-38
PLURIJETm 6/90 mono-phase 1.5 2 5-90 94-45
PLURIJET 6/90 three-phase 1.5 2 5-90 94-45
PLURIJETm 3/130 mono-phase 1.1 1.5 5-130 49-24
PLURIJET 3/130 three-phase 1.1 1.5 5-130 49-24
PLURIJETm 4/130 mono-phase 1.5 2 5-130 65-31
PLURIJET 4/130 three-phase 1.5 2 5-130 65-31
PLURIJETm 5/130 mono-phase 1.8 2.5 5-130 81-39
PLURIJET 5/130 three-phase 1.8 2.5 5-130 81-39
PLURIJET6/130 three-phase 2.2 3 5-130 97-46
PLURIJETm 3/200 mono-phase 1.1 1.5 20-200 43-13
PLURIJET 3/200 three-phase 1.1 1.5 20-200 43-13
PLURIJETm 4/200 mono-phase 1.5 2 20-200 57-17
PLURIJET 4/200 three-phase 1.5 2 20-200 57-17
PLURIJETm 5/200 mono-phase 1.8 2.5 20-200 71-22
PLURIJET 5/200 three-phase 1.8 2.5 20-200 71-22
PLURIJET 6/200 three-phase 2.2 3 20-200 85-26

محصولات مشابه با پمپ PLURIJET 90-130-200 پدرولا