درباره بوستر پمپ 3Ultra SV پنتاکس

بوستر پمپ 3Ultra SV پنتاکس از پمپ های برقی افقی یا عمودی monobloc تشکیل می شوند. بوستر پمپ 3Ultra SV میزان حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 14 الی 72 و حداکثر میزان ارتفاع آبدهی 54 الی 160 متر و توان 300 الی HP 2700 می باشد.

اجزاء بوستر پمپ 3Ultra SV پنتاکس :

  • منیفولد مکش و تحویل
  • کنترل پنل
  • دارای سیستم پایپینگ شبکه‌ای از لوله‌های پمپ
  • فشار سنج با اتصال شعاعی
  • صفحه کنترل
  • سوئیچ فشار از پیش تعیین شده
HP Hmax Qmax Hz Model
3.00 54 14 50 U 3SV-100/5T
3.60 64 14 50 U 3SV-120/6T
4.50 90 14 50 U 3SV-150/7T
5.40 100 14 50 U 3SV-180/8T
7.50 120 14 50 U 3SV-200/9T
8.40 140 14 50 U 3SV-250/10T
9.00 140 14 50 U 3SV-280/11T
8.40 160 14 50 U 3SV-300/12T
3.60 42 25 50 U 5SV-120/4T
4.50 53 25 50 U 5SV-150/5T
5.40 64 25 50 U 5SV-180/6T
6.00 76 25 50 U 5SV-200/7T
7.50 87 25 50 U 5SV-250/8T
8.40 97 25 50 U 5SV-280/9T
9.00 106 25 50 U 5SV-300/10
10.50 116 25 50 U 5SV-350/11
11.40 129 25 50 U 5SV-380/12T
5.40 46 31 50 U 7SV-180/4T
7.50 59 31 50 U 7SV-250/5T
9.00 70 31 50 U 7SV-300/6T
10.50 81 31 50 U 7SV-350/7T
12.00 93 31 50 U 7SV-400/8T
13.50 107 31 50 U 7SV-450/9T
16.50 120 31 50 U 7SV-550/10T
6.00 44 47 50 U 9SV-200/4T
7.50 55 47 50 U 9SV-250/5T
9.00 65 47 50 U 9SV-300/6T
12.00 77 47 50 U 9SV-400/7T
13.50 90 47 50 U 9SV-450/8T
15.00 100 47 50 U 9SV-500/9T
16.50 113 47 50 U 9SV-550/10T
7.50 33 72 50 U 18SV-250/3T
12.00 45 72 50 U 18SV-400/4T
13.50 54 72 50 U 18SV-450/5T
16.50 66 72 50 U 18SV-550/6T
22.50 91 72 50 U 18SV-750/8T
27.00 102 72 50 U 18SV-900/9T

سایر محصولات بوستر پمپ پنتاکس