درباره بشقابی CM 50 پنتاکس

کاربرد پمپ بشقابی CM 50

الکترو پمپ بشقابی پنتاکس CM 50 بینهایت آرام در هنگام کار، مناسب برای کاربرد های خانگی،شهری و صنعتی می باشد. دارای کرومنحنی با شیب کم که تضمین کننده ی وجود فشار ثابت و پایدار حتی در هنگام انتقال مایع و تحویل آن می باشد.

Pump body cast iron
Motor bracket cast iron or aluminium
Impeller Noryl or brass
Mechanical seal ceramic-graphite
Motor shaft stainless steel AISI 416
Liquid temperature Noryl® impeller or aluminium bracket 0 – 50 °C
brass impeller 0 – 90 °C
Operating pressure max 6 bar
 • فرکانس کاری: 50hz
 • حداکثر حجم آبدهی: 5 متر مکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع آبدهی: 21 متر
 • توان کاری: 0.50

کاربرد پمپ پنتاکس cm 50

 • افزایش فشار آبرسانی تصفیه آب
 • سیستم های تهویه
 • پمپاژ آب مخلوط با مایعات خورنده
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

محصولات مشابه با پمپ cm 50 پنتاکس