موتور فن کوئل یک سر شفت

الکتروموتور فن کوئل یک سر شفت الکتروژن

موارد مصرف موتور فن کویل یک سر شفت الکتروژن

از موتور فن کویل یک سر شفت برای مصارف سرمایشی و گرمایشی استفاده می شود.

انواع موتور فن کویل یک سر شفت الکتروژن

موتور یک سر شفت الکتروژن در انواع تیپ های 32301 ، 32251، 32201 و 32161 تولید می شود که هرکدار از این تیپ ها دارای قدرت های مختلف با دورهای مختلف می باشد که در جدول پایین مشخصات کامل این موتورها ذکر شده است.

گارانتی موتور فن کوئل تک سر شفت

موتورهای فن کوئل الکتروژن دارای گارانتی خود شرکت می باشد که در طول مدت گارانتی تمام مشکلات و ایرادات موتور را در بر میگیرد.

تیپ فاز Hz V Hp rpm A IP چرخش خازن یاتاقان استاتور
32301 1 50 220/230 1/30 1100 0.30 20 ccw 1.25 بلبرینگ خازن دائم
32301 1 50 220/230 1/30 1070 0.26 20 ccw 1.25 بلبرینگ خازن دائم
32301 1 50 220/230 1/30 980 0.2 20 ccw 1.25 بلبرینگ خازن دائم
32301 1 50 220/230 1/30 890 0.19 20 ccw 1.25 بلبرینگ خازن دائم
32301 1 50 220/230 1/30 790 0.17 20 ccw 1.25 بلبرینگ خازن دائم
32301 1 50 220/230 1/30 680 0.15 20 ccw 1.25 بلبرینگ خازن دائم
32301 1 50 220/230 1/30 580 0.14 20 ccw 1.25 بلبرینگ خازن دائم
32251 1 50 220/230 1/25 1300 0.33 20 ccw 1.5 بلبرینگ خازن دائم
32251 1 50 220/230 1/25 1250 0.28 20 ccw 1.5 بلبرینگ خازن دائم
32251 1 50 220/230 1/25 1150 0.26 20 ccw 1.5 بلبرینگ خازن دائم
32251 1 50 220/230 1/25 1050 0.24 20 ccw 1.5 بلبرینگ خازن دائم
32251 1 50 220/230 1/25 950 0.23 20 ccw 1.5 بلبرینگ خازن دائم
32251 1 50 220/230 1/25 850 0.22 20 ccw 1.5 بلبرینگ خازن دائم
32251 1 50 220/230 1/25 750 0.19 20 ccw 1.5 بلبرینگ خازن دائم
32201 1 50 220/230 1/20 1300 0.42 20 ccw 2.00 بلبرینگ خازن دائم
32201 1 50 220/230 1/20 1250 0.36 20 ccw 2.00 بلبرینگ خازن دائم
32201 1 50 220/230 1/20 1150 0.33 20 ccw 2.00 بلبرینگ خازن دائم
32201 1 50 220/230 1/20 1050 0.29 20 ccw 2.00 بلبرینگ خازن دائم
32201 1 50 220/230 1/20 950 0.27 20 ccw 2.00 بلبرینگ خازن دائم
32201 1 50 220/230 1/20 850 0.24 20 ccw 2.00 بلبرینگ خازن دائم
32201 1 50 220/230 1/20 750 0.22 20 ccw 2.00 بلبرینگ خازن دائم
32161 1 50 220/230 1/16 1050 0.55 20 ccw 2.50 بلبرینگ خازن دائم
32161 1 50 220/230 1/16 950 0.45 20 ccw 2.50 بلبرینگ خازن دائم
32161 1 50 220/230 1/16 850 0.40 20 ccw 2.50 بلبرینگ خازن دائم
32161 1 50 220/230 1/16 750 0.35 20 ccw 2.50 بلبرینگ خازن دائم
32161 1 50 220/230 1/16 650 0.30 20 ccw 2.50 بلبرینگ خازن دائم
32161 1 50 220/230 1/16 500 0.28 20 ccw 2.50 بلبرینگ خازن دائم
32161 1 50 220/230 1/16 400 0.25 20 ccw 2.50 بلبرینگ خازن دائم