لیست قیمت پمپ JE ابارا

لیست قیمت پمپ ابارا سری JE-JES-JEX-JESX براساس مدل الکترو پمپ تمام استیل خودمکش تک فاز می باشد که الکتروپمپ خودمکش تمام استیل JEX با یک شفت AISI 303 مجهز شده اند (برای قسمت در تماس با مایع). این پروانه ها بسته به مدل متفاوت است: برای پمپ های برقی JESX پروانه در PPE + PS تقویت شده با الیاف شیشه، در حالی که برای JEX پروانه در AISI 304 . در لیست قیمت پمپ ابارا سری JE-JES-JEX-JESX فقط مدل تک فاز ذکر شده است در صورت هرگونه ابهام در لیست قیمت پمپ ابارا سری JE-JES-JEX-JESX می توانید با همکاران ما تماس حاصل بفرمایید.

پمپ-ابارا-je
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
173.756.900 JEM 150M الکترو پمپ تمام استیل خودمکش تکفاز 1