لیست قیمت پمپ سیرکولاتور LPS ابارا

قیمت انواع مختلف الکتروپمپ استیل خطی در لیست قیمت پمپ خطی LPS زیر آورده شده است. پمپ استیل خطی LPS ابارا در دو جنس استیل و چدن تولید می شود و ساختار این سری از پمپ ها به گونه ای می باشد که برای مکش و تخلیه در یک خط محور یا لوله بکار می رود و به راحتی راه اندازی می شود.

پمپ-lps-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
204,720,000 LPS 25-08 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 1
208,490,000 LPS 25-15 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 2
212,260,000 LPS 25-15 T الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 3
216,030,000 LPS 25-15 T IE3 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 4
219,800,000 LPS 25-25 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 5
223,570,000 LPS 25-25 T الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 6
227,340,000 LPS 25-25 T IE3 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 7
231,110,000 LPS 32-25 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 8
234,880,000 LPS 32-25 T الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 9
238,650,000 LPS 32-25 T IE3 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 10
242,420,000 LPS 32-40 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 11
246,190,000 LPS 32-40 T الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 12
249,960,000 LPS 32-40 T IE3 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 13
253,730,000 LPS 40-25 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 14
257,500,000 LPS 40-25 T الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 15
261,270,000 LPS 40-25 T IE3 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 16
265,040,000 LPS 40-40 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 17
268,810,000 LPS 40-40 T الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 18
272,580,000 LPS 40-40 T IE3 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 19
276,350,000 LPS 40-75 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 20
280,120,000 LPS 40-75 T IE2 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 21
283,890,000 LPS 50-40 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 22
287,660,000 LPS 50-40 T الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 23
291,430,000 LPS 50-40 T IE3 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 24
295,200,000 LPS 50-75 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 25
298,970,000 LPS 50-75 T الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 26
302,740,000 LPS 50-75 T IE2 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 27
306,510,000 LPS 50-150 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 28
310,280,000 LPS/E 50-150 T IE2 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 29