لیست قیمت پمپ SPLT مس داف

پمپ صنعتی splt مس داف Masdaf

 • پمپ های تک مرحله ای، با سیستم تقسیم محوری، پمپ های دو مکش.
 • پروانه شعاعی دو ورودی دارای رانش هیدرولیکی است
 • فلنج های مکش و تخلیه در امتداد یک خط قرار دارند.
 • بالاتنه سبکتر از پایین تنه است و به راحتی مونتاژ می شود.
 • پمپ های دو مکش دارای مزیت NPSH پایین (ویژگی های سر مکش مثبت).
 • پمپ دو نوع مختلف دارد:
  • SPLT – نوع بلند: نوع خدمات سنگین. برای واشر نرم مناسب است استفاده و استفاده از مهر و موم مکانیکی اختیاری است.
  • پمپ و موتور به وسیله یک شفت به هم متصل می شوند کوپلینگ روی یک شفت مشترک دارای موتور دیزلی نصب گردیده
  • پمپ های SPLT-V با آب بندی مکانیکی تولید می شوند
  • در SPLT-V پمپ ها بر روی پمپ قوی و قابل اعتماد قرار می گیرند پایه، ساخته شده با ساخت و ساز جوش

لیست قیمت پمپ splt مس داف

در جدول زیر لیست قیمت به روز پمپ splt مس داف درج شده

pump-splt-masdaf
Price Capacity Head Out (inch) IN (inch) Model NO
361.000.000 175 110 DN65 DN100 SPLT 65-250 1
600.000.000 200 120 DN80 DN125 SPLT 80-250 2
660.000.000 280 170 DN80 DN125 SPLT 80-360 3
869.000.000 500 130 DN100 DN150 SPLT 100-250 4
931.000.000 500 170 DN100 DN150 SPLT 100-315 5
1.156.000.000 400 160 DN125 DN150 SPLT 125-315 6
1.527.000.000 700 170 DN125 DN150 SPLT 125-400 7
1.132.000.000 800 110 DN150 DN200 SPLT 150-250 8
1.469.000.000 800 150 DN150 DN200 SPLT 150-315 9
1.613.000.000 800 170 DN150 DN200 SPLT 150-400 10
1.973.000.000 800 200 DN150 DN200 SPLT 150-500 11
1.716.000.000 1400 35 DN200 DN250 SPLT 200-315 12
1.751.000.000 1400 70 DN200 DN250 SPLT 200-400 13
2.340.000.000 1400 110 DN200 DN250 SPLT 200-500 14
2.877.000.000 1400 160 DN200 DN250 SPLT 200-670 15
2.224.000.000 1800 40 DN250 DN300 SPLT 250-315 16
2.323.000.000 1800 60 DN250 DN300 SPLT 250-400 17
2.682.000.000 1800 110 DN250 DN300 SPLT 250-500 18
3.704.000.000 2200 70 DN350 DN400 SPLT 350-400 19
4.034.000.000 2800 110 DN350 DN400 SPLT 350-500 20
4.599.000.000 5000 90 DN400 DN450 SPLT 400-400 21