درباره پمپ خود مکش FCR 90X-130X-200X پدرولا

پمپ fcr 90x-130x-200x مناسب برای استفاده با آب تمیز و مایعاتی که از نظر شیمیایی نسبت به موادی که پمپ از آنها ساخته شده است ، تهاجمی نیستند. در نتیجه بی صدا بودن ، این پمپ ها به طور گسترده در برنامه های خانگی مانند توزیع آب در ترکیب با مخازن فشار کوچک و متوسط ​​و آبیاری باغ ها و باغات و غیره استفاده می شود. پمپ باید در محیط بسته نصب شود. یا از هوای نامناسب در امان باشید

 • نوع مایع: آب تمیز
 • موارد استفاده: داخلی ، مدنی
 • کاربردها: سیستم های تامین آب ، سیستم های فشار ، پمپ های آبیاری
 • نوع نصب: سطحی
 • خانواده: پمپ های طبقاتی افقی
 •  سرعت جریان تا 200 لیتر در دقیقه (12،0 متر مربع در ساعت)
 • ارتفاع تا 97 متر
 • دمای مایع از -10 درجه سانتیگراد تا +40 درجه سانتی گراد
 • دمای محیط تا +40 درجه سانتی گراد
 • مکش مانومتری تا 7 متر
 • حداکثر فشار کاری 10 بار
 • سرویس مستمر S1
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
model phase power performance
kW HP Q H
5CRm 90X mono-phase 1.1 1.5 5-80 76-33
5CR 90X three-phase 1.1 1.5 5-80 76-33
6CRm 90X mono-phase 1.5 2 5-80 93-43
6CR 90X three-phase 1.5 2 5-80 93-43
3CRm 130X mono-phase 1.1 1.5 5-130 49-24
3CR 130X three-phase 1.1 1.5 5-130 49-24
4CRm 130X mono-phase 1.5 2 5-130 65-31
4CR 130X three-phase 1.5 2 5-130 65-31
5CRm 130X mono-phase 1.8 2.5 5-130 81-39
5CR 130X three-phase 1.8 2.5 5-130 81-39
6CR 130X three-phase 2.2 3 5-130 97-46
3CRm 200X mono-phase 1.1 1.5 20-200 43-13
3CR 200X three-phase 1.1 1.5 20-200 43-13
4CRm 200X mono-phase 1.5 2 20-200 57-17
4CR 200X three-phase 1.5 2 20-200 57-17
5CRm 200X mono-phase 1.8 2.5 20-200 71-22
5CR 200X three-phase 1.8 2.5 20-200 71-22
6CR 200X three-phase 2.2 3 20-200 85-26

محصولات مشابه با پمپ fcr 90x-130x-200x پدرولا