عملکرد پمپ به چه صورت می باشد؟

در اکثر مواقع پمپ ها می بایست در شرایطی کار کند که پمپ دارای تلورانس شدید و شرایط دقیق باشد و بهترین راندمان BEP را بدهند. هر پمپ دارای چارت و منحنی عملکرد مخصوص به خود است. این منحنی ها چگونگی رسیدن به بهترین راندمان BEP را به ما نشان می دهند. تولید کنندگان پمپ ابارا و دیگر برندها عملکرد پمپ را با فشار سنج و جریان سنجی که به پورت تخلیه متصل شده است محاسبه می کند تا بهترین پیکربندی پایپینگ ، سایل و ارتفاع را بدست بیاورند.

فاکتورهای عملکرد BEP پمپ ها عبارت اند از:

 • پمپ در چه ارتفاعی به مکش استاتیک خواهد رسید
 • ارتفاع تخلیه استاتیک پمپ چقدر است
 • ظرفیت تخلیه به ازای هر گالن GPM در دقیقه چقدر است
 • افت بار در ویسکوزیته سیال، نوع و طول لوله
 • در سطحی که قرار است پمپ کار کند ارتفاع از سطح دریا چقدر است
 • محدودیت ها پمپ ، کوپلرها، زانوها و شیرها شناخته شود

تکنولوژی فشار در پمپ ها به چه صورت است؟

فشار جوی

در این روش فشار جوی در سطح دریا معادل 14.7 psi در اطراف ما اعمال می کند. با قرار دادن یک سر لوله در آب و استفاده از خلاء کامل در سوی دیگر نمی توان ستونی به ارتفاع 33.9 را نگه دارد. البته این حالت در سطح دریا با خلائی کامل قابل دسترسی می باشد.

راس – راس

در این روش پمپ می تواند سیال را به ارتفاعی برساند که با ارتفاع (متر) = فشار در (گرانش ویژه * kpa / 9.8 ) را محاسبه کند.

ارتفاع مکش

در روش ارتفاع مکش استاتیک فاصله عمودی بین خط مرکز پمپ و سطحی که مایه پمپاژ می شود. ارتفاع مکش به فاصله بین سطحی که در آنجا مایع وارد خط مکش به ارتفاع خط مرکزی پمپ می شود، گفته می شود و این زمانی است که پمپ بالاتر از مخزن قرار گرفته است. قابل ذکر است که پمپ های سانتریفیوژ نمی توانند آب را به بیشتر از 26 فوت در سطح دریا برسانند زیرا به ازای هر 1000 پا ارتفاع از سطح دریا ، فشار تقریبا به دو فوت افت پیدا می کند.

خلاء فشار

فشار کمتر از فشار جو ، خلاء نامیده می شود. هر پمپ خلائی را ایجاد می کند که سیالات تحت فشار اتمسفری جریان می یابند. نوع پمپ بر اساس فشار مکشی که ایجاد می کند تعریف می شوند. نیروی سانتریفیوژ در پمپ های دورانی برای تسریع سیال استفاده می شود و فشار کمی را در مرکز ایمپلر ایجاد می کند.

انواع پمپ ها

اجزاء مشترک در اکثر پمپ ها

کسینگ حلقه ای : این بیرونی ترین پوسته یا محفظه ای است که پمپ را در بر می گیرد

 • رینگ سایشی
 • ایمپلر
 • درپوش پیچی
 • سیل مکانیکی
 • موتور استاندارد IEC
 • آداتاپتور
 • اسلینجر
 • شفت
 • مهره ایمپلر

پمپ ها چگونه کار می کنند؟

پمپ ها با ایجاد خلاء کار می کنند درست درآنجایی که فشار و هوا موجب پیش راندن مایع می شود. در پمپ های سانتریفیوژ این نیروی سانتریفیوژ است که آب را به بیرون هدایت می کند و فشار کمی در مرکز ایمپلر ایجاد می کند و این در حالی است که تمامی پمپ ها با ایجد ناحیه کم فشار کار می کنند. در پمپ های پیستونی، حرکت پیستون خلائی را ایجاد می کند. در واقع این اختلاف فشار است که موجب مکش می شود.