موتور موتوژن

Motojen

شرکت موتوژن تبریز

درباره موتور موتوژن

شرکت موتوژن تبریز یکی از بزرگترین تولید کنندگاه انواع الکترو موتور در خاورمیانه می باشد. که توانسته با تولید انواع موتورهای صنعتی ، خانگی ، و انواع پمپ کولری و همچنین با ارائه خدمات پس از فروش مناسب و همچنین گارانتی تعویض محصولات خود کیفیت بالا و قابل اطمینان بودن محصولات خود را در بین کاربران خود ایجاد کرده است.

شرکت موتوژن محصولات خود را در زمینه : الکترو موتور صنعتی که شامل : موتور سه فاز تک دور آلومینیوم ، موتور تک فاز دو خازنه آلومینیوم ، موتور تک فاز خازن دائم آلومینیوم ، الکترو موتور سه فاز با بدنه چدن ، موتور تک فاز دو خازنه چدنی ، الکترو موتور های سه فاز با گرید انرژی IE2 و موتور سه فاز دو دور آلومینیومی تولید می کند.

الکترو موتور موتوژن سه فاز آلومینیوم

موتور 3 فاز آلومینیومی موتوژن

برای دیدن مشخصات و دانلود کاتالوگ هر محصول فقط کافیست بروی تیپ موتور کلیک نمایید.

موتور فریم (KW) (HP) (V) (RPM) (A) (N.M)
> 56-2A 56 0.09 0.12 220∆/380Y 2840 0.73∆/0.42Y 0.3
> 56-2B 56 0.12 0.16 220∆/380Y 2835 0.86∆/0.5Y 0.4
> 63-2A 63 0.18 0.25 220∆/380Y 2750 1.06∆/0.61Y 0.63
> 63-2B 63 0.25 0.33 220∆/380Y 2825 1.4∆/0.8Y 0.85
> 71-2A 71 0.37 0.5 220∆/380Y 2825 1.74∆/1Y 1.25
> 71-2B 71 0.55 0.75 220∆/380Y 2830 2.71∆/1.57Y 1.86
> 80-2A 80 0.75 1 220∆/380Y 2795 3.6∆/2.1Y 2.56
> 80-2B 80 1.1 1.5 220∆/380Y 2825 4.6∆/2.65Y 3.72
> 90L2A 90L 1.5 2 220∆/380Y 2830 5.7∆/3.3Y 5.06
> 90L2B 90L 2.2 3 220∆/380Y 2830 8.1∆/4.7Y 7.42
> 100L2 100L 3 4 220∆/380Y 2860 10.8∆/6.2Y 10.01
> 112M2 112M 4 5.5 380∆/660Y 2895 8.2∆/4.75Y 13.2
> 132M2A 132M 5.5 7.5 380∆/660Y 2895 11.3∆/6.5Y 18.14
> 132M2B 132M 7.5 10 380∆/660Y 2905 15.2∆/8.8Y 24.65
> 160L2A 160L 11 15 380∆/660Y 2940 21.3∆/12.3Y 35.73
> 160L2B 160L 15 20 380∆/660Y 2925 27.8∆/16Y 48.97
> 160L2C 160L 18.5 25 380∆/660Y 2940 38.5∆/22.2Y 60.1
> 56-4A 56 0.06 0.08 220∆/380Y 1360 0.47∆/0.27Y 0.42
> 56-4B 56 0.09 0.12 220∆/380Y 1335 0.65∆/0.38Y 0.64
> 63-4A 63 0.12 0.16 220∆/380Y 1350 0.72∆/0.42Y 0.85
> 63-4B 63 0.18 0.25 220∆/380Y 1350 1.2∆/0.67Y 1.27
> 71-4A 71 0.25 0.33 220∆/380Y 1400 1.4∆/0.83Y 1.71
> 71-4B 71 0.37 0.5 220∆/380Y 1390 2∆/1.15Y 2.54
> 80-4A 80 0.55 0.75 220∆/380Y 1390 2.72∆/1.6Y 3.78
> 80-4B 80 0.75 1 220∆/380Y 1385 3.7∆/2.15Y 5.17
> 90L4A 90L 1.1 1.5 220∆/380Y 1395 4.7∆/2.7Y 7.53
> 90L4B 90L 1.5 2 220∆/380Y 1405 6.4∆/3.7Y 10.2
> 100L4A 100L 2.2 3 220∆/380Y 1410 8.9∆/5.15Y 14.9
> 100L4B 100L 3 4 220∆/380Y 1415 12∆/6.95Y 20.25
> 112M4 112M 4 5.5 380∆/660Y 1420 8.5∆/4.9 26.9
> 132M4A 132M 5.5 7.5 380∆/660Y 1430 11.7∆/6.75Y 36.73
> 132M4B 132M 7.5 10 380∆/660Y 1445 15.8∆/9.1Y 49.56
> 160L4A 160L 11 15 380∆/660Y 1455 22.6∆/13Y 72.2
> 160L4B 160L 15 20 380∆/660Y 1455 29.8∆/17.2Y 98.45
> 80-6A 80 0.37 0.5 220∆/380Y 920 1.8∆/1.04Y 3.84
> 80-6B 80 0.55 0.75 220∆/380Y 900 2.9∆/1.7Y 5.84
> 90L6A 90L 0.75 1 220∆/380Y 895 3.75∆/2.17Y 8
> 90L6B 90L 1.1 1.5 220∆/380Y 915 5.83∆/3.37Y 11.5
> 100L6 100L 1.5 2 220∆/380Y 930 7.5∆/4.34Y 15.4
> 112M6 112M 2.2 3 220∆/380Y 945 10.5∆/6.03Y 22.23
> 132M6A 132M 3 4 380∆/660Y 960 7.2∆/4.18Y 29.84
> 132M6B 132M 4 5.5 380∆/660Y 945 9.15∆/5.3Y 40.42
> 132M6C 132M 5.5 7.5 380∆/660Y 950 12.9∆/7.45Y 55.3
> 160L6A 160L 7.5 10 380∆/660Y 965 16.57∆/9.57Y 74.22
> 160L6B 160L 11 15 380∆/660Y 965 25.87∆/14.94Y 108.85
> 100L8A 100L 0.75 1 220∆/380Y 695 5.4∆/3.12Y 10.3
> 100L8B 100L 1.1 1.5 220∆/380Y 645 6.18∆/3.57Y 16.3
> 112M8 112M 1.5 2 220∆/380Y 695 9.38∆/5.4Y 20.61
> 132M8A 132M 2.2 3 220∆/380Y 690 10.43∆/6Y 30.45
> 132M8B 132M 3 4 220∆/380Y 700 14.25∆/8.23Y 40.93
> 160L8A 160L 4 5.5 380∆/660Y 715 10∆/5.8Y 53.42
> 160L8B 160L 5.5 7.5 380∆/660Y 710 13.6∆/7.85Y 73.97
الکترو موتور موتوژن سه فاز چدنی

موتور سه فاز چدنی موتوژن

برای دیدن مشخصات و دانلود کاتالوگ هر محصول فقط کافیست بروی تیپ موتور کلیک نمایید.

موتور فریم (KW) (HP) (V) (RPM) (A) (N.M)
100L2 100L 3 4 220∆/380Y 2860 10.8∆/6.2Y 10.01
112M2 112M 4 5.5 380∆/660Y 2895 8.2∆/4.75Y 13.2
132M2A 132M 5.5 7.5 380∆/660Y 2895 11.3∆/6.5Y 18.14
132M2B 132M 7.5 10 380∆/660Y 2905 15.2∆/8.8Y 24.65
160L2A 160L 11 15 380∆/660Y 2940 21.3∆/12.3Y 35.73
160L2B 160L 15 20 380∆/660Y 2925 27.8∆/16Y 48.97
160L2C 160L 18.5 25 380∆/660Y 2940 38.5∆/22.2Y 60.1
180L2 180L 22 30 380∆/660Y 2923 42.3∆/24.4Y 71.9
200L2A 200L 30 40 380∆/660Y 2953 54.4∆/31.4Y 97.1
200L2B 200L 37 50 380∆/660Y 2962 67.9∆/39.2Y 119.3
225M2 225M 45 60 380∆/660Y 2965 82.6∆/47.7Y 145
250M2 250M 55 75 380∆/660Y 2974 97.7∆/56.4Y 176.7
280M2A 280M 75 100 380∆/660Y 2973 137.6∆79.5Y 241
280M2B 280M 90 125 380∆/660Y 2978 163.3∆/94.3Y 288.6
315S2A 315S 110 150 380∆/660Y 2969 199.6∆/115.3Y 353.8
315S2B 315S 132 180 380∆/660Y 2975 234.4∆/135.4Y 423.7
315M2A 315M 160 220 380∆/660Y 2976 281.1∆/162.3Y 513.4
315M2B 315M 185 250 380∆/660Y 2967 321.5∆/185.6Y 595.5
315L2A 315L 200 270 380∆/660Y 2975 374.6∆/200.7Y 642
315L2B 315L 250 340 380∆/660Y 2971 430∆/248.2Y 803.5
100L4A 100L 2.2 3 220∆/380Y 1410 8.9∆/5.15Y 14.9
100L4B 100L 3 4 220∆/380Y 1415 12∆/6.95Y 20.25
112M4 112M 4 5.5 380∆/660Y 1420 8.5∆/4.9Y 26.9
132M4A 132M 5.5 7.5 380∆/660Y 1430 11.7∆/6.75Y 36.73
132M4B 132M 7.5 10 380∆/660Y 1445 15.8∆/9.1Y 49.56
160L4A 160L 11 15 380∆/660Y 1455 22.6∆/13Y 72.2
160L4B 160L 15 20 380∆/660Y 1455 29.8∆/17.2Y 98.45
180L4A 180L 18.5 25 380∆/660Y 1459 37.1∆/21.4Y 121.1
180L4B 180L 22 30 380∆/660Y 1463 42.7∆/24.6Y 143.7
200L4 200L 30 40 380∆/660Y 1471 57.6∆/33.2Y 194.8
225M4A 225M 37 50 380∆/660Y 1468 70.2∆/40.5Y 240.8
225M4B 225M 45 60 380∆/660Y 1464 82.5∆/47.7Y 293.7
250M4 250M 55 75 380∆/660Y 1478 102.1∆/59Y 355.5
280M4A 280M 75 100 380∆/660Y 1480 139.2∆/80.35Y 484.2
280M4B 280M 90 125 380∆/660Y 1480 165.2∆/95.35Y 581
315S4A 315S 110 150 380∆/660Y 1488 202∆/116.6Y 705.93
315S4B 315S 132 180 380∆/660Y 1490 242.2∆/139.8Y 845.98
315S4C 315S 160 220 380∆/660Y 1490 290.6∆/167.8Y 1025.43
315M4 315M 185 250 380∆/660Y 1490 332.5∆/192Y 1185.65
315L4A 315L 200 270 380∆/660Y 1488 355.4∆/205.2Y 1283.51
315L4B 315L 250 340 380∆/660Y 1488 444.3∆/95.35Y 1604.38
355S4A 355S 250 340 380∆/660Y 1486 439.2∆/253.6Y 1606.54
355S4B 355S 315 430 380∆/660Y 1490 553.6∆/319.6Y 2018.81
355L4A 355L 355 485 380∆/660Y 1487 623.9∆/360.2Y 2279.76
355L4B 355L 400 544 380∆/660Y 1490 703∆/406Y 2563.57
400M4A 400M 450 600 380Δ/660Υ 1490 825Δ/476Y 2884
400M4B 400M 500 670 380Δ/660Υ 1491 922Δ/532Y 3202
400L4A 400L 560 750 380Δ/660Υ 1490 1026Δ/592Y 3590
400L4B 400L 630 845 380Δ/660Υ 1491 1139Δ/658Υ 4036
100L6 100L 1.5 2 220∆/380Y 930 7.5∆/4.34Y 15.4
112M6 112M 2.2 3 220∆/380Y 945 10.5∆/6.03Y 22.23
132M6A 132M 3 4 380∆/660Y 960 7.2∆/4.18Y 29.84
132M6B 132M 4 5.5 380∆/660Y 945 9.15∆/5.3Y 40.42
132M6C 132M 5.5 7.5 380∆/660Y 950 12.9∆/7.45Y 55.3
160L6A 160L 7.5 10 380∆/660Y 965 16.57∆/9.57Y 74.22
160L6B 160L 11 15 380∆/660Y 965 25.87∆/14.94Y 108.85
180L6 180L 15 20 380∆/660Y 967 29.4∆/17Y 148.2
200L6A 200L 18.5 25 380∆/660Y 972 38∆/22Y 181.8
200L6B 200L 22 30 380∆/660Y 970 44.2∆/25.5Y 216.7
225M6 225M 30 40 380∆/660Y 980 59.7∆/34.5Y 292.5
250M6 250M 37 50 380∆/660Y 980 74.4∆/43Y 360.7
280M6A 280M 45 60 380∆/660Y 988 88.6∆/51.2Y 435.2
280M6B 280M 55 75 380∆/660Y 990 112.1∆/64.7Y 530.8
315S6A 315S 75 100 380∆/660Y 979 140.7∆/81.3Y 731.56
315S6B 315S 90 125 380∆/660Y 981 169.0∆/97.6Y 876.08
315S6C 315S 110 150 380∆/660Y 979 202∆/116.6Y 1072.95
315M6 315M 132 180 380∆/660Y 980 242.3∆/140Y 1286.23
315L6 315L 160 220 380∆/660Y 980 290.6∆/167.7Y 1559.07
355S6A 355S 160 220 380∆/660Y 988 300.7∆/173.6Y 1546.44
355S6B 355S 185 250 380∆/660Y 986 364∆/210Y 1791.7
355S6C 355S 200 270 380∆/660Y 990 376∆/217Y 1929.15
355S6D 355S 250 340 380∆/660Y 984 486∆/280.7Y 2426.14
355L6 355L 315 430 380∆/660Y 985 613∆/345Y 3053.84
400M6A 400M 355 485 380Δ/660Υ 992 684Δ/395Y 3417
400M6B 400M 400 544 380Δ/660Υ 993 777Δ/449Y 3847
400L6A 400L 450 600 380Δ/660Υ 992 861Δ/497Y 4332
400L6B 400L 500 670 380Δ/660Υ 993 969Δ/559Y 4808
100L8A 100L 0.75 1 220∆/380Y 695 5.4∆/3.12Y 10.3
100L8B 100L 1.1 1.5 220∆/380Y 645 6.18∆/3.57Y 16.3
112M8 112M 1.5 2 220∆/380Y 695 9.38∆/5.4Y 20.61
132M8A 132M 2.2 3 220∆/380Y 690 10.43∆/6Y 30.45
132M8B 132M 3 4 220∆/380Y 700 14.25∆/8.23Y 40.93
160L8A 160L 4 5.5 380∆/660Y 715 10∆/5.8Y 53.42
160L8B 160L 5.5 7.5 380∆/660Y 710 13.6∆/7.85Y 73.97
160L8C 160L 7.5 10 380∆/660Y 715 18.3∆/10.6Y 100.17
180L8 180L 11 15 380∆/660Y 718 25∆/14.4Y 146.3
200L8 200L 15 20 380Δ/660Υ 737 32.4 194
225M8A 225M 18.5 25 380Δ/660Υ 739 40.1 239
225M8B 225M 22 30 380Δ/660Υ 738 46.8 284
250M8 250M 30 40 380Δ/660Υ 742 66 386
280M8A 280M 37 50 380Δ/660Υ 741 72.6 476
280M8B 280M 45 60 380Δ/660Υ 741 89.2 579
315S8 315S 55 75 380Δ/660Υ 742 106 707
315M8A 315M 75 100 380Δ/660Υ 741 146 966
315M8B 315M 90 125 380Δ/660Υ 741 170 1159
315M8C 315M 110 150 380Δ/660Υ 740 211 1419
355S8A 355S 132 180 380Δ/660Υ 744 256 1694
355S8B 355S 160 220 380Δ/660Υ 744 293 1926
355M8 355M 200 270 380Δ/660Υ 742 385 2576
355L8 355L 250 340 380Δ/660Υ 743 472 3213
400L8A 400L 315 430 380Δ/660Υ 744 592 4043
400L8B 400L 355 485 380Δ/660Υ 743 641 4562
400L8C 400L 400 544 380Δ/660Υ 744 735 5134
الکترو موتور موتوژن تک فاز دو خازنه

موتور تک فاز کلاج دار موتوژن

برای دیدن مشخصات و دانلود کاتالوگ هر محصول فقط کافیست بروی تیپ موتور کلیک نمایید.

موتور فریم (KW) (HP) (V) (RPM) (A) (N.M)
> CRS 56-2A 56 0.09 0.12 220 2830 0.75 0.3
> CRS 56-2B 56 0.12 0.16 220 2830 1.1 0.4
> CRS 63-2A 63 0.18 0.25 220 2820 1.33 0.61
> CRS 63-2B 63 0.25 0.33 220 2800 1.66 0.85
> CRS 71-2A 71 0.37 0.5 220 2850 2.5 1.24
> CRS 71-2B 71 0.55 0.75 220 2800 3.45 1.88
> CRS 80-2A 80 0.75 1 220 2860 5 2.5
> CRS 80-2B 80 1.1 1.5 220 2830 7.1 3.71
> CRS 90L2A 90L 1.5 2 220 2810 9.13 5.1
> CRS 90L2B 90L 2.2 3 220 2860 12.92 7.35
> CRS 56-4A 56 0.06 0.08 220 1400 0.75 0.41
> CRS 56-4B 56 0.09 0.12 220 1370 1.1 0.63
> CRS 63-4A 63 0.12 0.16 220 1415 1.24 0.81
> CRS 63-4B 63 0.18 0.25 220 1380 1.46 1.25
> CRS 71-4A 71 0.25 0.33 220 1405 2 1.7
> CRS 71-4B 71 0.37 0.5 220 1420 2.6 2.49
> CRS 80-4A 80 0.55 0.75 220 1405 3.92 3.74
> CRS 80-4B 80 0.75 1 220 1415 5.3 5.06
> CRS 90L4A 90L 1.1 1.5 220 1420 7 7.4
> CRS 90L4B 90L 1.5 2 220 1415 9.4 10.12
> CRS 100L4A 100L 1.5 2 220 1450 9.97 9.88
> CRS 100L4B 100L 2.2 3 220 1440 13.5 14.59
> CRS 112M4 112M 2.2 3 220 1473 14 14.26
الکترو موتور موتوژن تک فاز خازن دائم

موتور تک فاز رله ای موتوژن

برای دیدن مشخصات و دانلود کاتالوگ هر محصول فقط کافیست بروی تیپ موتور کلیک نمایید.

موتور فریم (KW) (HP) (V) (RPM) (A) (N.M)
CR 56-2A 56 0.09 0.12 220 2830 0.75 0.3
CR 56-2B 56 0.12 0.16 220 2830 1.1 0.4
CR 63-2A 63 0.18 0.25 220 2820 1.33 0.61
CR 63-2B 63 0.25 0.33 220 2820 1.66 0.85
CR 71-2A 71 0.37 0.5 220 2850 2.5 1.24
CR 71-2B 71 0.55 0.75 220 2807 3.45 1.87
CR 80-2A 80 0.75 1 220 2805 5 2.55
CR 80-2B 80 1.1 1.5 220 2830 7.1 3.71
CR 90L2A 90L 1.5 2 220 2810 9.13 5.1
CR 90L2B 90L 2.2 3 220 2840 12.92 7.4
CR 56-4A 56 0.06 0.08 220 1400 0.74 0.41
CR 56-4B 56 0.09 0.12 220 1370 1.1 0.63
CR 63-4A 63 0.12 0.16 220 1395 1.24 0.82
CR 63-4B 63 0.18 0.25 220 1380 1.46 1.25
CR 71-4A 71 0.25 0.33 220 1385 2 1.72
CR 71-4B 71 0.37 0.5 220 1395 3.92 2.53
CR 80-4A 80 0.55 0.75 220 1370 3.92 3.83
CR 80-4B 80 0.75 1 220 1395 5.3 5.13
CR 90L4A 90L 1.1 1.5 220 1420 7 7.4
CR 90L4B 90L 1.5 2 220 1415 9.4 10.12
CR 100L4A 100L 2.2 3 220 1440 13.5 14.59
CR 112M6 112M 2.2 3 220 960 13.9 21.88
الکترو موتور موتوژن تک فاز چدنی

موتور تک فاز چدنی موتوژن

برای دیدن مشخصات و دانلود کاتالوگ هر محصول فقط کافیست بروی تیپ موتور کلیک نمایید.

موتور فریم (KW) (HP) (V) (RPM) (A) (N.M)
CRS 100L4B 100L 2.2 3 220 1440 13.5 14.59
موتور کولری دو سرعته اسپلیت فاز موتوژن

موتور کولری دو سرعته اسپلیت فاز موتوژن

برای دیدن مشخصات و دانلود کاتالوگ هر محصول فقط کافیست بروی تیپ موتور کلیک نمایید.

 

تیپ اندازه (KW) (HP) (V) (RPM) (A) (N.M) تعداد فاز
SP 56-4/6 1 56 0.187/0.062 1/4 / 1/12 220 1425/950 2.86/1.05 1.25/0.62 1
SP 56-4/6 2 56 0.25/0.07 1/3 / 1/10 220 1425/950 3.2/2.1 1.67/0.75 1
SP 56-4/6 3 56 0.37/0.124 1/2 / 1/6 220 1425/950 4.47/2.5 2.5/1.25 1
موتور کولری دو سرعته اسپلیت فاز موتوژن

موتور کولری دو سرعته با خازن استارت موتوژن

برای دیدن مشخصات و دانلود کاتالوگ هر محصول فقط کافیست بروی تیپ موتور کلیک نمایید.

تیپ اندازه (KW) (HP) (V) (RPM) (A) (N.M) تعداد فاز
CS 56-4/6 56 0.55/0.18 3/4 / 1/4 220 1425/950 5.5/2.9 3.75/1.87 1
موتور کولری اسپلیت فاز پمپ سیرکولاتور

موتور کولری اسپلیت فاز پمپ سیرکولاتور

برای دیدن مشخصات و دانلود کاتالوگ هر محصول فقط کافیست بروی تیپ موتور کلیک نمایید.

تیپ اندازه (KW) (HP) (V) (RPM) (A) (N.M) تعداد فاز
SP 56-4A 56 0.124 1/6 220 1425 2 0.83 1
SP 56-4 56 0.25 1/3 220 1425 2.5 1.67 1
SP56-4B 56 0.124 1/6 220 1425 1.4 0.83 1
SP 56-4/6 56 0.25/0.07 1/3 / 1/10 220 1425/950 2.5/1.6 1.67/0.75 1
موتور کولری دو سرعته خازن دائم-خازن استارت

موتور کولری موتوژن 2 خازنه

برای دیدن مشخصات و دانلود کاتالوگ هر محصول فقط کافیست بروی تیپ موتور کلیک نمایید.

تیپ اندازه (KW) (HP) (V) (RPM) (A) (N.M) خازن دائم

(µF)

خازن دائم

(V)

خازن استارت

(µF)

خازن استارت

(V)

فاز
CRS 56-4/7 56 0.187/0.062 1/4 / 1/12 220 1425/950 1.58/0.74 1.25/0.62 12/6 400/400 15 250 1
CRS 56-4/8 56 0.25/0.083 1/3 / 1/9 220 1425/950 2/0.9 1.67/0.83 16/8 400/400 20 250 1
CRS 56-4/9 56 0.37/0.124 1/2 / 1/6 220 1425/950 2.9/1.18 2.5/1.25 20/10 400/400 25 250 1
CRS 56-4/10 56 0.55/0.18 3/4 / 1/4 220 1425/950 3.68/1.69 3.75/1.87 25/12.5 400/400 30 250 1

موتور موتوژن چیست

شرکت موتوژن تبریز یکی از بزرگترین تولید کنندگاه انواع الکترو موتور در خاورمیانه می باشد. که توانسته با تولید انواع موتورهای صنعتی ، خانگی ، و انواع پمپ کولری و همچنین با ارائه خدمات پس از فروش مناسب و همچنین گارانتی تعویض محصولات خود کیفیت بالا و قابل اطمینان بودن محصولات خود را در بین کاربران خود ایجاد کرده است.

تاریخچه شرکت موتوژن

شرکت موتوژن تبریز از سال 1352 فعالیت خود را با نام گلدالکتریک در ایران آغاز نمود. هدف از احداث این شرکت تولید انواع الکتروموتورهای کولری تحت لایسنس وستینگهاوس آمریکا بود. از سرمایه گذاران شرکت موتوژن می توان به بانک صنعت و معدن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را نام برد.

شرکت موتوژن در منطقه صنعتی غرب تبریز و در جوار شرکت ماشین سازی تبریز تاسیس گردید. و در سال 1354 نام این شرکت به موتوژن تغییر پیدا کرد.

شرکت موتوژن از سال 1364 اقدام به تولید الکترو موتورهای صنعتی نمود و توانست استاندارد IEC و DIN را کسب نماید.

در سال 1369 شرکت موتوژن از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تغییر یافت و از آن زمان تا الان توانسته گواهینامه های ISO 9002 , ISO 9004 , تولید محصولات تحت لایسنس شرکت ABB آلمان , ISO / IEC 17025 و ATEX فرانسه را کسب نماید.

انواع موتور موتوژن

الکترو موتور صنعتی موتوژن

 • موتور سه فاز تک دور آلومینیوم
 • موتور تک فاز دو خازنه آلومینیوم
 • موتور تک فاز خازن دائم آلومینیوم
 • الکترو موتور سه فاز با بدنه چدن
 • موتور تک فاز دو خازنه چدنی
 • الکترو موتور های سه فاز با گرید انرژی IE2
 • موتور سه فاز دو دور آلومینیومی

الکترو موتور خانگی موتوژن

 • موتور های کولری 2 سرعته اسپلیت فاز
 • موتورهای کولری 2 سرعته با خازن استارت
 • موتورهای اسپلیت فاز پمپ سیرکولاتور
 • الکترو موتور کولری 2 سرعته خازن دائم
 • الکتروموتور کولری دو سرعته پرتابل
 • الکترو موتور مشعل
 • الکترو موتور کولری طرح PM

نمایندگی موتور موتوژن

شرکت بوسترکار افتخار دارد به عنوان یکی از شرکت هایی که نمایندگی موتور موتوژن را در اختیار دارند محصولات و خدمات این شرکت را به مشتریان خود ارائه دهد

قیمت الکترو موتور موتوژن

شرکت بوستر کار همواره در تلاش بوده تا با رعایت اصول مشتری مداری و رعایت حقوق مشتری محصولات شرکت موتوژن را با بهترین قیمت و بهترین خدمات به مشتریان ارائه دهد. شرکت بوستر کار متخصص در طراحی و ساخت انواع بوستر پمپ های آتشنشانی و آبرسانی می باشد. جهت خرید و یا مشاوره طراحی با کارشناسان فروش بوستر کار تماس حاصل بفرمایید.

کاتالوگ موتوژن

برای اولین بار شرکت بوسترکار برای هر یک از محصولات شرکت موتوژن اقدام به تولید کاتالوگ موتوژن نموده تا بدین صورت بتوانید موتور مورد نظر خود را به راحتی انتخاب نمایید.