موتور سه فاز تک دور آلومینیومی موتوژن تیپ 80

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 2A – 80

 • قدرت خروجی: 0.75 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 2795 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 2.1Y/3.6 آمپر
 • گشتاور نامی: 2.56 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 2B – 80

 • قدرت خروجی: 1.1 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 2825 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 2.65Y/4.6 آمپر
 • گشتاور نامی: 3.72 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

موتور های 4pol

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 4A – 80

 • قدرت خروجی: 0.55 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 1390 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 1.6Y/2.72 آمپر
 • گشتاور نامی: 3.78 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 4B – 80

 • قدرت خروجی: 0.75 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 1385 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 2.15Y/3.7 آمپر
 • گشتاور نامی: 5.17 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

موتور های 6pol

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 6A – 80

 • قدرت خروجی: 0.37 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 920 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 1.04Y/1.8 آمپر
 • گشتاور نامی: 3.84 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 6B – 80

 • قدرت خروجی: 0.55 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 900 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 1.7Y/2.9 آمپر
 • گشتاور نامی: 5.84 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 2A – 80

 • قدرت خروجی: 0.75 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 2795 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 2.1Y/3.6 آمپر
 • گشتاور نامی: 2.56 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 380Y/220 ولت
 • راندمان : 70%
 • جریان راه اندازی : 4.4 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 2.6
 • گشتاور شکست: 2.6
 • وزن برای انواع پایه دار : 8.8 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 80
 • قدرت خروجی(HP) : 1
 • ضریب قدرت : 0.79

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 2B – 80

 • قدرت خروجی: 1.1 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 2825 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 2.65Y/4.6 آمپر
 • گشتاور نامی: 3.72 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 380Y/220 ولت
 • راندمان : 77%
 • جریان راه اندازی : 5.7 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 3.1
 • گشتاور شکست: 3.1
 • وزن برای انواع پایه دار : 10.4 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 80
 • قدرت خروجی(HP) : 1.5
 • ضریب قدرت : 0.82

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 4A – 80

 • قدرت خروجی: 0.55 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 1390 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 1.6Y/2.72 آمپر
 • گشتاور نامی: 3.78 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 380Y/220 ولت
 • راندمان : 70%
 • جریان راه اندازی : 4.1 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 2
 • گشتاور شکست: 2.3
 • وزن برای انواع پایه دار : 8.8 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 80
 • قدرت خروجی(HP) : 0.75
 • ضریب قدرت : 0.76

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 4B – 80

 • قدرت خروجی: 0.75 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 1385 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 2.15Y/3.7 آمپر
 • گشتاور نامی: 5.17 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 380Y/220 ولت
 • راندمان : 70%
 • جریان راه اندازی : 4.3 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 2.4
 • گشتاور شکست: 2.4
 • وزن برای انواع پایه دار : 10 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 80
 • قدرت خروجی(HP) : 1
 • ضریب قدرت : 0.76

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 6A – 80

 • قدرت خروجی: 0.37 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 920 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 1.04Y/1.8 آمپر
 • گشتاور نامی: 3.84 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 380Y/220 ولت
 • راندمان : 63%
 • جریان راه اندازی : 3.3 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 2.3
 • گشتاور شکست: 2.5
 • وزن برای انواع پایه دار : 9 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 80
 • قدرت خروجی(HP) : 0.5
 • ضریب قدرت : 0.66

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 6B – 80

 • قدرت خروجی: 0.55 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 900 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 1.7Y/2.9 آمپر
 • گشتاور نامی: 5.84 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 380Y/220 ولت
 • راندمان : 70%
 • جریان راه اندازی : 3.4 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 2.1
 • گشتاور شکست: 2.2
 • وزن برای انواع پایه دار : 11.5 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 80
 • قدرت خروجی(HP) : 0.75
 • ضریب قدرت : 0.71

قطعات تشکیل دهنده موتور سه فاز تک دور آلومینیومی

قطعات-موتور-سه-فاز-تک-دور-آلومینیومی-موتوژن

 1. براکت جلو
 2. شفت
 3. خار
 4. روتور
 5. بلبرینگ ها
 6. استاتور سیم پیچی شده
 7. فریم موتور موتوژن
 8. ترمینال برد
 9. درب جعبه ترمینال
 10. قطعات گلند
 11. واشر فنری پشت بلبرینگ
 12. براکت عقب
 13. پروانه خنک کاری
 14. کاور پروانه

ابعاد و اندازه موتور سه فاز تک دور آلومینیومی پایه دار تیپ 80

ابعاد-اندازه-موتور-سه-فاز-آلومینیوم-موتوژن-پایه-دار

 • HD : 194
 • H: 80
 • C: 50
 • B: 100
 • BA: 25
 • K: 10
 • KB: 11
 • AB: 160
 • A: 125
 • AA: 35
 • Z: 96
 • HA: 11
 • AC: 156
 • Q: 68.5
 • L: 276
 • E: 40
 • GA: 21.5
 • LK: 25
 • F: 6
 • D: 19

ابعاد و اندازه موتور سه فاز تک دور آلومینیومی فلنج دار B5 تیپ 80

ابعاد-اندازه-موتور-سه-فاز-آلومینیوم-موتوژن-فلنج-دار-b5

 • T: 3.5
 • S: 12
 • P: 200
 • N: 130
 • M: 165
 • LA: 12
 • Z: 96
 • AD: 114
 • AC: 156
 • Q: 68.8
 • L: 276
 • E: 40
 • GA: 21.5
 • LK: 25
 • F: 6
 • D: 19
 • FLANGE SYS IEC 72-1 : FF165

ابعاد و اندازه موتور سه فاز تک دور آلومینیومی فلنج دار B14 تیپ 80

ابعاد-اندازه-موتور-سه-فاز-آلومینیوم-موتوژن-فلنج-دار-b14

 • T: 3
 • S: M6
 • P: 120
 • N: 80
 • M: 100
 • Z: 96
 • AD: 114
 • AC: 156
 • Q: 68.5
 • L: 276
 • E: 40
 • GA: 21.5
 • LK: 25
 • F: 6
 • D: 19
 • FLANGE SYS IEC 72-1 : FT100

سایر محصولات موتور موتوژن سه فاز تک دور آلومینیومی