Portfolio

خانه » نمونه کارها

پمپ بشقابی پنتاکس CMT 550

2020-12-19T10:11:17-01:00

درباره پمپ بشقابی CMT 550 پنتاکس الکترو پمپ بشقابی  CMT 550 کاربرد پمپ بشقابی CMT 550 الکترو پمپ بشقابی (سانتریفیوژی) تک پروانه پنتاکس cmt 550 بدون صدا در هنگام کار، مناسب برای کاربرد های خانگی،شهری و صنعتی می باشد. دارای کرومنحنی با شیب کم که ضامن وجود فشار ثابت و پایدار حتی در

پمپ بشقابی پنتاکس CMT 400

2020-12-10T07:16:04-01:00

درباره پمپ بشقابی CMT 400 پنتاکس الکترو پمپ بشقابی CMT 400 کاربرد پمپ بشقابی CMT 400 الکترو پمپ بشقابی (سانتریفیوژی) تک پروانه پنتاکس cmt 400  آرام در هنگام کار، مناسب برای کاربرد های خانگی،شهری و صنعتی می باشد. همچنین دارای کرومنحنی با شیب کم که تضمین کننده ی وجود فشار ثابت و پایدار

پمپ بشقابی پنتاکس CM 400

2020-12-10T06:53:40-01:00

درباره پمپ بشقابی cm 400 پنتاکس الکترو پمپ بشقابی  CM 400 کاربرد پمپ بشقابی CM 400 الکترو پمپ بشقابی (سانتریفیوژی) تک پروانه پنتاکس 400 بسیار آرام در هنگام کار، مناسب برای کاربرد های خانگی،شهری و صنعتی می باشد. دارای کرومنحنی با شیب کم که تضمین کننده ی وجود فشار ثابت و پایدار حتی

پمپ بشقابی پنتاکس CM 314

2020-12-10T06:51:42-01:00

درباره پمپ بشقابی CM 314 پنتاکس الکترو پمپ بشقابی  CM 314 کاربرد پمپ بشقابی CM 314 پمپ بشقابی تک پروانه پنتاکس CM 45 بینهایت آرام در هنگام کار، مناسب برای کاربرد های خانگی،شهری و صنعتی می باشد. دارای کرومنحنی با شیب کم که تضمین کننده ی وجود فشار ثابت و پایدار حتی در

پمپ بشقابی CMT 214

2020-12-10T06:40:12-01:00

درباره پمپ بشقابی CMT 214 پنتاکس الکترو پمپ بشقابی  CMT 412 کاربرد پمپ بشقابی CMT 412 الکترو پمپ بشقابی و سانتریفیوژی تک پروانه پنتاکس CM 45 بینهایت آرام در هنگام کار، مناسب برای کاربرد های خانگی،شهری و صنعتی می باشد. دارای کرومنحنی با شیب کم که تضمین کننده ی وجود فشار ثابت و

پمپ بشقابی پنتاکس CM 214

2020-12-10T06:38:55-01:00

درباره پمپ بشقابی cm 214 پنتاکس الکترو پمپ بشقابی  CM 214 کاربرد پمپ بشقابی CM 214 الکترو پمپ بشقابی تک پروانه پنتاکس CM 45 بینهایت آرام در هنگام کار، مناسب برای کاربرد های خانگی،شهری و صنعتی می باشد. دارای کرومنحنی با شیب کم که تضمین کننده ی وجود فشار ثابت و پایدار حتی

پمپ بشقابی پنتاکس CM 164

2020-12-10T06:32:55-01:00

درباره پمپ بشقابی cm 164 پنتاکس الکترو پمپ بشقابی  CM 164 کاربرد پمپ بشقابی CM 164 الکترو پمپ بشقابی (سانتریفیوژی) تک پروانه پنتاکس CM 45 بینهایت آرام در هنگام کار، مناسب برای کاربرد های خانگی،شهری و صنعتی می باشد. دارای کرومنحنی با شیب کم که تضمین کننده ی وجود فشار ثابت و پایدار

پمپ بشقابی پنتاکس CM 100

2020-12-09T10:11:35-01:00

درباره پمپ بشقابی cm 100 پنتاکس الکترو پمپ بشقابی  CM 100 کاربرد پمپ بشقابی CM 100 الکترو پمپ بشقابی تک پروانه پنتاکس CM 45 بینهایت آرام در هنگام کار، مناسب برای کاربرد های خانگی،شهری و صنعتی می باشد. دارای کرومنحنی با شیب کم که تضمین کننده ی وجود فشار ثابت و پایدار حتی

پمپ بشقابی پنتاکس CM 100V

2020-12-09T10:13:09-01:00

درباره پمپ بشقابی cm 100v پنتاکس الکترو پمپ بشقابی  CM 100V کاربرد پمپ بشقابی CM 100V الکترو پمپ بشقابی (سانتریفیوژی) تک پروانه پنتاکس CM 100v بسیار آرام در هنگام کار و کاربردی در مصارف خانگی،شهری و صنعتی می باشد و دارای کرومنحنی با شیب کم که تضمین کننده ی وجود فشار ثابت و

پمپ بشقابی پنتاکس CM75

2020-12-10T05:22:08-01:00

درباره پمپ بشقابی cm 75 پنتاکس الکترو پمپ بشقابی  CM 75 کاربرد پمپ بشقابی CM 75 پمپ های سانتریفوژ تک پروانه ، بسیار بی صدا مناسب برای برنامه های کاربردی خانگی و صنعتی هتسند که با کرو منحنی بسیار مسطح برای تضمین فشار ثابت حتی هنگام مصرف آب می باشند. خصوصیات ساختاری پمپ

تبلیغات
تبلیغات

Recent Tweets

جهت تماس با شرکت می توانید با شماره های 02133959141 - 02133901613 تماس حاصل نمایید و یا از طریق زیر پیغام خود را برای ما ارسال نمایید.

برگشت به بالا