موتور آلومینیومی سه فاز تک دور موتوژن تیپ 112M

مشخصات فنی موتور آلومینیوم سه فاز تک دور موتوژن

مشخصات فنی موتور 112m2

 • قدرت خروجی: 4 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 2895 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 4.75Y/8.2 آمپر
 • گشتاور نامی: 13.2 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

موتور های 4pol

مشخصات فنی موتور 112m4

 • قدرت خروجی: 4 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 1420 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 4.9Y/8.5 آمپر
 • گشتاور نامی: 26.9 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

موتور های 6pol

مشخصات فنی موتور 112m6

 • قدرت خروجی: 2.2 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 945 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 6.03Y/10.5 آمپر
 • گشتاور نامی: 22.23 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

موتور های 8pol

مشخصات فنی موتور 112m8

 • قدرت خروجی: 1.5 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 695 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 5.4Y/9.38 آمپر
 • گشتاور نامی: 20.61 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 112m2

 • قدرت خروجی: 4 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 2895 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 4.75Y/8.2 آمپر
 • گشتاور نامی: 13.2 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 380Y/220 ولت
 • راندمان : 86%
 • جریان راه اندازی : 7.1 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 2.6
 • گشتاور شکست: 3.4
 • وزن برای انواع پایه دار : 27 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 112L
 • قدرت خروجی(HP) : 5.5
 • ضریب قدرت : 0.86

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 112m4

 • قدرت خروجی: 4 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 1420 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 4.9Y/8.5 آمپر
 • گشتاور نامی: 26.9 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 380Y/220 ولت
 • راندمان : 85%
 • جریان راه اندازی : 6 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 2.3
 • گشتاور شکست: 2.6
 • وزن برای انواع پایه دار : 30.9 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 112L
 • قدرت خروجی(HP) : 5.5
 • ضریب قدرت : 0.84

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 112m6

 • قدرت خروجی: 2.2 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 945 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 6.03Y/10.5 آمپر
 • گشتاور نامی: 22.23 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 380Y/220 ولت
 • راندمان : 77%
 • جریان راه اندازی : 4.5 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 2.3
 • گشتاور شکست: 2.5
 • وزن برای انواع پایه دار : 29.7 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 112M
 • قدرت خروجی(HP) : 3
 • ضریب قدرت : 0.72

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 112m8

 • قدرت خروجی: 1.5 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 695 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 5.4Y/9.38 آمپر
 • گشتاور نامی: 20.61 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 380Y/220 ولت
 • راندمان : 69%
 • جریان راه اندازی : 3.3 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 1.8
 • گشتاور شکست: 2.1
 • وزن برای انواع پایه دار : 29.7 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 112M
 • قدرت خروجی(HP) : 2
 • ضریب قدرت : 0.61

قطعات تشکیل دهنده موتور سه فاز تک دور آلومینیومی

قطعات-موتور-سه-فاز-تک-دور-آلومینیومی-موتوژن

 1. براکت جلو
 2. شفت
 3. خار
 4. روتور
 5. بلبرینگ ها
 6. استاتور سیم پیچی شده
 7. فریم موتور موتوژن
 8. ترمینال برد
 9. درب جعبه ترمینال
 10. قطعات گلند
 11. واشر فنری پشت بلبرینگ
 12. براکت عقب
 13. پروانه خنک کاری
 14. کاور پروانه

ابعاد و اندازه موتور سه فاز تک دور آلومینیومی پایه دار تیپ 112m2

ابعاد-اندازه-موتور-سه-فاز-آلومینیوم-موتوژن-پایه-دار

 • HD : 256
 • H: 112
 • C: 70
 • B: 140
 • BA: 35
 • K: 12
 • KB: 17
 • AB: 235
 • A: 190
 • AA: 45
 • Z: 96
 • HA: 13
 • AC: 217
 • Q: 76.5
 • I: 200
 • L: 384
 • E: 60
 • EH: 22
 • DH: M10
 • GA: 31
 • LK: 40
 • F: 8
 • D: 28

ابعاد و اندازه موتور سه فاز تک دور آلومینیومی فلنج دار B5 تیپ 112m2

ابعاد-اندازه-موتور-سه-فاز-آلومینیوم-موتوژن-فلنج-دار-b5

 • T: 4
 • S: 15
 • P: 250
 • N: 180
 • M: 215
 • LA: 12
 • Z: 96
 • AD: 144
 • AC: 217
 • Q: 76.5
 • I: 200
 • L: 384
 • E: 60
 • EH: 22
 • DH: M10
 • GA: 31
 • LK: 40
 • F: 8
 • D: 28
 • FLANGE SYS IEC 72-1 : FF215

ابعاد و اندازه موتور سه فاز تک دور آلومینیومی فلنج دار B14 تیپ 112m2

ابعاد-اندازه-موتور-سه-فاز-آلومینیوم-موتوژن-فلنج-دار-b14

 • T: 3.5
 • S: M8
 • P: 160
 • N: 110
 • M: 130
 • Z: 96
 • AD: 144
 • AC: 217
 • Q: 76.5
 • I: 200
 • L: 384
 • E: 60
 • EH: 22
 • DH: M10
 • GA: 31
 • LK: 40
 • F: 8
 • D: 28
 • FLANGE SYS IEC 72-1 : FT130

سایر محصولات موتور موتوژن سه فاز تک دور آلومینیومی