مکانیکال سیل دلکو Delco

خانه » مکانیکال سیل دلکو Delco

مکانیکال سیل دلکو سری DL 10

2022-09-06T11:21:08+00:00

امکانات مکانیکال سیل دلکو سری DL 10 دسته: تیپ DL, محصولات کاربردی موارد کاردبرد: سیالات نفتی و عمومی تحمل درجه حرارت: ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۴۰- درجه سانتیگراد تحمل فشار : ۲۰ بار متریال اورینگ به کار رفته در سیل های DL وایتون میباشد. همچنین متریال صفحات ثابت و متحرک سیلیکون کارباید است.

مکانیکال سیل دلکو سری DL 14

2022-09-06T11:19:24+00:00

امکانات مکانیکال سیل دلکو سری DL 14 دسته: تیپ DL, محصولات کاربردی موارد کاردبرد: سیالات نفتی و عمومی تحمل درجه حرارت: ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۴۰- درجه سانتیگراد تحمل فشار : ۲۰ بار متریال اورینگ به کار رفته در سیل های DL وایتون میباشد. همچنین متریال صفحات ثابت و متحرک سیلیکون کارباید است.

مکانیکال سیل دلکو سری DL 12

2022-09-06T11:04:27+00:00

امکانات مکانیکال سیل دلکو سری DL 12 دسته: تیپ DL, محصولات کاربردی موارد کاردبرد: سیالات نفتی و عمومی تحمل درجه حرارت: ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۴۰- درجه سانتیگراد تحمل فشار : ۲۰ بار متریال اورینگ به کار رفته در سیل های DL وایتون میباشد. همچنین متریال صفحات ثابت و متحرک سیلیکون کارباید است.

مکانیکال سیل دلکو سری DL 15

2022-09-06T10:58:11+00:00

امکانات مکانیکال سیل دلکو سری DL 15 دسته: تیپ DL, محصولات کاربردی موارد کاردبرد: سیالات نفتی و عمومی تحمل درجه حرارت: ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۴۰- درجه سانتیگراد تحمل فشار : ۲۰ بار متریال اورینگ به کار رفته در سیل های DL وایتون میباشد. همچنین متریال صفحات ثابت و متحرک سیلیکون کارباید است.

مکانیکال سیل دلکو سری DL 16

2022-09-06T10:51:21+00:00

امکانات مکانیکال سیل دلکو سری DL 16 دسته: تیپ DL, محصولات کاربردی موارد کاردبرد: سیالات نفتی و عمومی تحمل درجه حرارت: ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۴۰- درجه سانتیگراد تحمل فشار : ۲۰ بار متریال اورینگ به کار رفته در سیل های DL وایتون میباشد. همچنین متریال صفحات ثابت و متحرک سیلیکون کارباید است.

مکانیکال سیل دلکو سری DL 18

2022-09-06T10:44:06+00:00

امکانات مکانیکال سیل دلکو سری DL 18 دسته: تیپ DL, محصولات کاربردی موارد کاردبرد: سیالات نفتی و عمومی تحمل درجه حرارت: ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۴۰- درجه سانتیگراد تحمل فشار : ۲۰ بار متریال اورینگ به کار رفته در سیل های DL وایتون میباشد. همچنین متریال صفحات ثابت و متحرک سیلیکون کارباید است.

مکانیکال سیل دلکو سری DL 19

2022-09-06T10:42:55+00:00

امکانات مکانیکال سیل دلکو سری DL 19 دسته: تیپ DL, محصولات کاربردی موارد کاردبرد: سیالات نفتی و عمومی تحمل درجه حرارت: ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۴۰- درجه سانتیگراد تحمل فشار : ۲۰ بار متریال اورینگ به کار رفته در سیل های DL وایتون میباشد. همچنین متریال صفحات ثابت و متحرک سیلیکون کارباید است.

مکانیکال سیل دلکو سری DL 20

2022-09-05T12:20:21+00:00

امکانات مکانیکال سیل دلکو سری DL 20 دسته: تیپ DL, محصولات کاربردی موارد کاردبرد: سیالات نفتی و عمومی تحمل درجه حرارت: ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۴۰- درجه سانتیگراد تحمل فشار : ۲۰ بار متریال اورینگ به کار رفته در سیل های DL وایتون میباشد. همچنین متریال صفحات ثابت و متحرک سیلیکون کارباید است.

مکانیکال سیل دلکو سری DL 22

2022-09-05T12:14:42+00:00

امکانات مکانیکال سیل دلکو سری DL 22 دسته: تیپ DL, محصولات کاربردی موارد کاردبرد: سیالات نفتی و عمومی تحمل درجه حرارت: ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۴۰- درجه سانتیگراد تحمل فشار : ۲۰ بار متریال اورینگ به کار رفته در سیل های DL وایتون میباشد. همچنین متریال صفحات ثابت و متحرک سیلیکون کارباید است.

مکانیکال سیل دلکو سری DL 24

2022-09-05T12:12:43+00:00

امکانات مکانیکال سیل دلکو سری DL 24 دسته: تیپ DL, محصولات کاربردی موارد کاردبرد: سیالات نفتی و عمومی تحمل درجه حرارت: ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۴۰- درجه سانتیگراد تحمل فشار : ۲۰ بار متریال اورینگ به کار رفته در سیل های DL وایتون میباشد. همچنین متریال صفحات ثابت و متحرک سیلیکون کارباید است.

تبلیغات
تبلیغات

Recent Tweets

جهت تماس با شرکت می توانید با شماره های 02133959141 - 02133901613 تماس حاصل نمایید و یا از طریق زیر پیغام خود را برای ما ارسال نمایید.

    برگشت به بالا