بوستر پمپ Hya-Duo D FL Compact دارای حداکثر ارتفاع آب :۳۶.۰ متر مکعب در ساعت و حداکثر طول آب H 160.0 متر است. بوستر پمپ Hya-Duo D FL Compact تقویت کننده می باشد و کاملاً اتوماتیک ، آماده اتصال برای اطفا حریق است که شامل سیستم پمپ دوگانه و مخزن می باشد. سیستم به عنوان تابعی از فشار راه اندازی و متوقف می شود. طراحی و عملکرد طبق استاندارد DIN 14462 است.

مشخصات فنی بوستر پمپ Hya-Duo D FL Compact

 • حداکثر ارتفاع آب: ۳۶.۰ متر مکعب در ساعت
 • حداکثر طول ۱۶۰.۰ متر
 • مواد طبق استاندارد EN 1.4301
 • موتور الکتریکی درایو
 • فرکانس درایو ۵۰ هرتز
 • نوع موتور الکتریکی درایو
 • اتصال به منبع تغذیه ۴۰۰ ولت ، ۳
 • حداکثر دمای مجاز مایعات ۷۰.۰ (° C)
 • محل تنظیم پمپ خشک نصب شده است
 • نوع پروانه ۰۰
 • حداکثر فشار ورودی ۰.۵ (بار)
 • حداقل فشار ورودی ۵.۰ (نوار)
 • موقعیت نصب عمودی
 • سیل شافت نوع ۰۰
 • برنامه های اصلی خدمات ساختمانی
 • حداکثر فشار سمت تخلیه ۱۶.۰ (نوار)
 • نوع نصب ثابت
 • حداکثر سرعت چرخش ۲۹۰۰.۰ (۱ در دقیقه)
 • پمپ آماده به کار است
 • نوع اتصال غیر مستقیم
 • حالت عملکرد آبشار

کاربرد بوستر پمپ Hya-Duo D FL Compact

 • سیستم های اطفا حریق تا استاندارد DIN 14462
 • افزایش فشار
 • افزایش فشار ، سیستم های اطفا حریق
 • حمل و نقل دریایی
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
بوستر پمپ Hya-Duo D FL Compact

سایر محصولات پمپ ksb