بوستر پمپ Hya-Solo D FL Compact دارای حداکثر ارتفاع اب ۳۶.۰ متر مکعب در ساعت و حداکثر طول آب ۱۶۰.۰ متر می باشد. بوستر پمپ Hya-Solo D FL Compac مجموعه تقویت کننده است و دارای مخزن کاملاً آماده برای اتصال برای اطفا fire حریق می باشد. این بوستر پمپ شامل یک سیستم تک پمپ و مخزن است. سیستم Hya-Solo D FL Compact به عنوان تابعی از فشار راه اندازی عمل می کند. طراحی و عملکرد طبق استاندارد DIN 14462 است.

مشخصات فنی بوستر پمپ Hya-Solo D FL Compact

 • حداکثر ارتفاع آب: ۳۶.۰ متر مکعب در ساعت
 • حداکثر طول آب: ۱۶۰.۰ متر
 • موتور الکتریکی درایو
 • اتصال به منبع تغذیه ۴۰۰ ولت ، ۳
 • حداکثر دمای مجاز مایعات ۷۰.۰ (° C)
 • حداکثر فشار عملیاتی ۱۶ BAR
 • مناسب برای نوشیدن آب است
 • حداکثر فشار ورودی ۰.۵ (بار)
 • حداقل فشار ورودی ۵.۰ (نوار)
 • حداکثر فشار سمت تخلیه ۱۶.۰ (نوار)
 • حداکثر سرعت چرخش ۲۹۰۰.۰ (۱ در دقیقه)
 • پمپ آماده به کار است

کاربرد بوستر پمپ Hya-Solo D FL Compact

 • سیستم های اطفا حریق تا استاندارد DIN 14462
 • افزایش فشار
 • افزایش فشار ، سیستم های اطفا حریق
 • حمل و نقل دریایی
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
بوستر پمپ Hya-Solo D FL Compact

سایر محصولات پمپ ksb