لیست قیمت موتور فن کوئل الکتروژن

لیست قیمت جدید موتور فن کوئل الکتروژن در جدول زیر قرار گرفته است

کارشناسان فروش ما آماده پاسخ گویی به سوالات فنی شما عزیزان می باشند همچنین می توانی بهترین قیمت و تخفیف های ویژه را از کارشناسان فروش ما دریافت کنید.

قیمت مدل پمپ ردیف
6,650,000 1/30 تک سر شفت 1
6,900,000 1/30 دو سر شفت 2
6,850,000 1/25 تک سر شفت 3
7,100,000 1/25 دو سر شفت 4
6,900,000 1/20 تک سر شفت 5
7,200,000 1/20 دو سر شفت 6
7,800,000 1/16 دو سر شفت 7
7,700,000 90 وات دو سر شفت پرده هوا 8
7,300,000 45 وات تک سر شفت پرده هوا 9
550,000 پایه فن کوئل 10
100,000 بست فلزی پایه 11
450,000 کابل فن کوئل 12
350,000 کارتن تکی دو سر شفت فن کوئل 13
350,000 کارتن تکی یک سر شفت فن کوئل 14