• استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • جدا از جهت چرخش شفت
  • تحمل حرارت ۱۶ بار
  • تحمل حرارت ۲۰- تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد
  • سرعت جابجایی ۲۰ میلی ثانیه

نقشه اجزاء مکانیکال سیل DPS Umbra

DPS نقشه اجزاء مکانیکال سیل آمبرا

جدول ابعاد و اندازه مکانیکال سیل DPS آمبرا

جدول ابعاد مکانیکال سیل DPS آمبرا

سایر محصولات مکانیکال سیل آمبرا