• استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • جدا از جهت چرخش شفت
  • تحمل حرارت ۱۶ بار
  • تحمل حرارت ۲۰- تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد
  • سرعت جابجایی ۲۰ میلی ثانیه

نقشه اجزاء مکانیکال سیل DR1-D Umbra

DR1-D نقشه اجزاء مکانیکال سیل آمبرا

جدول ابعاد و اندازه مکانیکال سیل DR1-D آمبرا

Characteristics-seal-DR1-D-Umbra

سایر محصولات مکانیکال سیل آمبرا