• به صورت سیل تک
  • بالانس
  • جدا از جهت چرخش شفت
  • تحمل فشار ۲۵ بار
  • تحمل حرارت ۲۰- تا ۲۰۰ درجه
  • سرعت جابجایی ۲۰ میلی ثانیه

نقشه اجزاء مکانیکال سیل DR2-S Umbra

DR2-S نقشه اجزاء مکانیکال سیل آمبرا

جدول ابعاد و اندازه مکانیکال سیل DR2-S آمبرا

جدول ابعاد و اندازه سیل Seal-Umbra-DR2-S آمبرا

سایر محصولات مکانیکال سیل آمبرا