• قابل استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • وابسته به چرخش شفت نمی باشد
  • تحمل فشار ۱۲ بار
  • تحمل حرارت ۲۰- تا ۲۰۰
  • سرعت جابجایی ۱۵ میلی ثانیه

نقشه اجزاء مکانیکال سیل DRM1-S Umbra

DRM1-S نقشه اجزاء مکانیکال سیل آمبرا

جدول ابعاد و اندازه مکانیکال سیل DRM1-S آمبرا

جدول ابعاد و اندازه DRM1-S آمبرا

سایر محصولات مکانیکال سیل آمبرا