• استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • مستقل از جهت چرخش شفت
  • تحمل فشار کاری ۱۲ بار
  • تحمل حرارت از ۳۰- تا ۲۰۰+
  • سرعت جابجایی ۱۵ میلی ثانیه

نقشه اجزاء مکانیکال سیل Europa Umbra Europa نقشه اجزاء مکانیکال سیل آمبرا

جدول ابعاد و اندازه مکانیکال سیل Europa آمبرا

جدول ابعاد مکانیکال سیل Europa آمبرا

سایر محصولات مکانیکال سیل آمبرا