• استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • جدا از جهت چرخش شفت
  • تحمل حرارت 4 بار
  • تحمل حرارت 35- تا 150 درجه سانتیگراد
  • سرعت جابجایی 12 میلی ثانیه

نقشه اجزاء مکانیکال سیل UPD2 Umbra

جدول ابعاد مکانیکال سیل UPD2 آمبرا

جدول ابعاد و اندازه مکانیکال سیل UPD2 آمبرا

Characteristics-seal-UPD2-Umbra

سایر محصولات مکانیکال سیل آمبرا