درباره مکانیکال سیل M3N

 • برای شفت های ساده
 • مکانیکال سیل تک
 • نامتعادل
 • مخروطی و چرخان وابسته به جهت چرخش است
Description
۱٫۱ ۴۷۲ Seal face
۱٫۲ ۴۱۲٫۱ O-Ring
۱٫۳ ۴۷۴ Thrust ring
۱٫۴ ۴۷۸ Righthand spring
۱٫۴ ۴۷۹ Lefthand spring
۲ ۴۷۵ Seat (G9)
۳ ۴۱۲٫۲ O-Ring

مزایای مگاسیل M3N

 • مکانیکال سیل M3N بسیار اقتصادی هستند
 • با پیچهای تنظیم شده هیچ آسیبی به شفت وارد نمی شود
 • طول نصب کوتاه ممکن است  (G16)

کاربردهای مگاسیل M3N

 • صنعت خمیر و کاغذ
 • فن آوری آب و فاضلاب
 • صنعت خدمات ساختمانی
 • پمپ های آب
 • پمپ های گردش گرمایش و سایر صنایع

سایر محصولات مگاسیل ترکیه