درباره مکانیکال سیل MS 180

  • استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • مستقل از جهت چرخش محور
  • تحمل فشار ۶ بار
  • تحمل حرارت ۲۰- تا ۲۲۰+
  • سرعت جابجایی ۱۰ میلی ثانیه

سایر محصولات مگاسیل ترکیه