درباره مکانیکال سیل MS 2

  • استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • مستقل از جهت چرخش سیل
  • تحمل فشار ۱۲ بار
  • تحمل حرارت ۳۵- تا ۲۲۰ درجه
  • سرعت جابجایی ۲۰ میلی ثانیه

سایر محصولات مگاسیل ترکیه