درباره مکانیکال سیل MS 62

  • استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • مستقل از جهت چرخش شفت
  • تحمل فشار ۱۰ بار
  • تحمل حرارت از ۲۰- تا ۲۲۰
  • سرعت جابجایی ۲۰ میلی ثانیه

سایر محصولات مگاسیل ترکیه