درباره مکانیکال سیل MS 74 D

  • استفاده به صورت سیل دوبل
  • بالانس نمی باشد
  • مستقل از جهت چرخش محور
  • تحمل فشار ۱۶ بار
  • تحمل حرارت از ۵۰- تا ۲۲۰+
  • سرعت جابجایی ۲۰ میلی ثانیه

سایر محصولات مگاسیل ترکیه