درباره مکانیکال سیل MSG 9

  • به صورت سیل تکی
  • تحمل حرارت ۲۰- تا ۱۲۰
  • فشار باری ۱٫۰MPa
  • سرعت جابجایی ۱۰ میلی ثانیه

سایر محصولات مگاسیل ترکیه