پمپ بشکه کش لوتز lutz سری B2 Vario PVDF با عمق غوطه وری: 500 میلی متر (بدون سیل) تولید می شوند. مجموعه پمپ B2 Vario برای اسیدها، قلیاها و مواد شیمیایی با ویسکوزیته پایین مناسب است. این مجموعه برای حذف ظروف کوچک مانند قوطی، هابوک و بشکه مناسب است. پمپ همیشه انعطاف پذیر است و در نتیجه باعث صرفه جویی در منابع مهم می شود.

  • تنظیم کننده سرعت بدون پله برای انتقال و پر کردن مقادیر کم است

ویژگی پمپ بشکه کش لوتز

  •  طراحی بدون سیل (DL) ایمن در حال اجرا مشروط
  • بی نهایت متغیر
  • موتور قدرتمند با عمر مفید بهبود یافته
  • سرویس و جداسازی آسان

اجزای پمپ بشکه کش لوتز lutz

سایر محصولات بشکه کش