پمپ بشکه کش RE-PP با موتور B 36/MI-4 (120 ولت) مناسب برای زهکشی کامل بشکه با مایعات خورنده و خنثی، آبی تا کمی چسبناک در مناطق غیر قابل انفجار است.

نمونه های مایع:

  • اسیدها، قلیاها، محلول های گالوانیکی، هیدرازین، فسفات ها، سولفات ها، نیترات ها و غیره.

فواید پمپ بشکه کش lutz لوتز RE-PP

  • بدون مسئله کج شدن برای تخلیه باقیمانده مایع در بشکه
  • حداکثر استفاده از محصول با کاهش هزینه های تمیز کردن بشکه و دفع زباله
  • بدون نشتی در موقعیت شیبدار یا برداشتن لوله پمپ
  • لوله پمپ بدون روغن، بنابراین هیچ آلودگی مایع ندارند

امکانات پمپ بشکه کش لوتز RE-PP با موتور B 36/MI-4 (120 ولت)

  • زهکشی بشکه بهینه با مقدار باقیمانده تقریباً 0.1 لیتر
  • بدون پر کردن چربی

ویژگی پمپ بشکه کش لوتز

  • برای مایعات قابل اشتعال مناسب نیست
  • به صورت اختیاری با کنترل کننده سرعت برای تنظیم سرعت جریان
  • موتور دارای تهویه داخلی

اجزای پمپ بشکه کش لوتز lutz

سایر محصولات بشکه کش