پمپ تخلیه بشکه لوتز lutz سری RE-SS با موتور B 55-T-5 (120 ولت) مناسب برای زهکشی کامل بشکه با مایعات خورنده و خنثی، آبی تا کمی چسبناک در زمان استفاده مواد غیر قابل انفجار می باشد.

نمونه های مایع:

 • آلوم، بوراکس، سوخت دیزل، فریون، دی اتانول آمین، متیلن کلراید، روغن های عطر، تری کلرومتان و غیره.

فواید پمپ بشکه کش lutz لوتز RE-SS

 • بدون مسئله کج شدن برای تخلیه باقیمانده مایع در بشکه
 • حداکثر استفاده از محصول با کاهش هزینه های تمیز کردن بشکه و دفع زباله
 • بدون نشتی در موقعیت شیبدار یا برداشتن لوله پمپ
 • لوله پمپ بدون روغن، بنابراین هیچ آلودگی مایع ندارند

امکانات پمپ بشکه کش لوتز RE-SS با موتور B 55-T-5

 • تخلیه یا زهکشی بشکه بهینه با مقدار باقیمانده تقریباً 0.1 لیتر
 • بدون پر کردن چربی
 • همچنین در نسخه PURE ایمن فیزیولوژیکی موجود است

ویژگی پمپ بشکه کش لوتز RE-SS

 • بدون کج شدن و مشکلی برای تخلیه مایع باقیمانده
 • حداکثر استفاده از محصول با کاهش هزینه های تمیز کردن بشکه و دفع زباله
 • بدون نشتی در موقعیت شیبدار یا برداشتن لوله پمپ
 • لوله پمپ بدون روغن، بنابراین هیچ آلودگی مایع را ندارد

اجزای پمپ بشکه کش لوتز lutz

سایر محصولات بشکه کش