پمپ بشکه کش لوتز lutz سری SS با موتور B 55-T-5 بدون سیل، با پروانه تولید می شوند. این پمپ های تخلیه بشکه به طور مشروط ایمن برای خشک شدن، برای هد تحویل بالاتر می باشند. مناسب برای مایعات خورنده و خنثی در زمان استفاده از مواد غیر قابل انفجار هستند.

نمونه های مایع:

  • Alum، بوراکس، سرکه، فریون، دی اتانول آمین، متیلن کلراید، تری کلرومتان و غیره.

فواید پمپ بشکه کش lutz لوتز SS

  • لوله پمپ بدون روغن، بنابراین هیچ آلودگی مایع
  • بلبرینگ محور کربن خالص با مقاومت بالا
  • دو پروانه هندسه برای مشخصه پمپ مناسب

امکانات پمپ بشکه کش لوتز SS با موتور B 55-T-5

  •  بدون پر کردن چربی
  • همچنین در نسخه PURE ایمن فیزیولوژیکی موجود است

اجزای پمپ بشکه کش لوتز lutz

سایر محصولات بشکه کش