پمپ سانتریفیوژ Emporia MB یا پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای می باشد. پمپ خانگی Emporia MB دارای ۲ پروانه ، برای استفاده در مصارف عمومی و صنعتی می باشد. به دلیل طراحی محکم عملکرد قابل اعتماد دارد.

مشخصات فنی پمپ خانگی Emporia MB

 • سیستم درایو با محرک برقی
 • حداکثر سرعت جریان ۱۵ متر مکعب در ساعت
 • حداقل سرعت جریان ۱.۲ متر مکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع آب ۹۰ متر
 • حداقل ارتفاع آب ۲۰ متر
 • فرکانس اصلی ۵۰ هرتز
 • ولتاژ اصلی ۲۳۰ ولت ، ۴۰۰ ولت
 • فشار PN 10
 • حداکثر فشار کاری مجاز ۱۰ بار
 • حداکثر دمای مایع مجاز ۹۰ درجه سانتیگراد
 • حداقل دمای مایع مجاز ۲ درجه سانتیگراد

کاربرد پمپ خانگی Emporia MB

 • سیستم های آبیاری اسپری
 • سیستم های آبیاری عمومی
 • سیستم های تأمین آب خانگی
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
پمپ خانگی Emporia MB

سایر محصولات پمپ ksb