از پمپ خطی Calio-Therm NC برای سیستم های گرمایش ، تهویه ، تهویه هوا و بازیابی گرما ، سیستم های خنک کننده ، سیستم های چرخش صنعتی استفاده می شود.

مشخصات فنی پمپ خطی Calio-Therm NC

 • نوع اتصال خارجی
 • سیستم درایو با محرک برقی
 • حداکثر سرعت جریان ۹ متر مکعب در ساعت
 • حداقل سرعت جریان ۰/۱ متر مکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع آب ۷ متر
 • حداقل ارتفاع آب ۰.۲ متر
 • فرکانس اصلی ۵۰ هرتز
 • ولتاژ اصلی ۲۳۰ ولت
 • مواد پوشش GX5CRNI19-10
 • فشار PN 10
 • حداکثر فشار کاری مجاز ۱۰ بار
 • حداکثر دمای مایع مجاز ۱۱۰ درجه سانتیگراد
 • حداقل دمای مایع مجاز ۲ درجه سانتیگراد

کارکرد پمپ خطی Calio-Therm NC

 • تأمین آب آشامیدنی
 • تأمین آب گرم
 • سیستم های مناسب در صنعت و برنامه های خدمات ساختمان (به عنوان مثال گردش آب خنک کننده)
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

سایر محصولات پمپ ksb