درباره پمپ خودمکش AU Monobloc

پمپ خودمکش AU Monobloc که به صورت افقی نصب می گردد. دارای پروانه باز و نیمه باز، به همراه مکانیکال سیل است. نسخه پمپ خودمکش AU Monobloc استاندارد ATEX دارا می باشد.

مشخصات فنی خودمکش AU Monobloc

 • نوع اتصال فلنج
 • مفهوم درایو با محرک برقی
 • حداکثر سرعت جریان ۵۳ متر مکعب در ساعت
 • حداقل سرعت جریان ۰/۱ متر مکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع آب ۵۲ متر
 • حداقل ارتفاع آب ۰.۱ متر
 • فرکانس اصلی ۵۰ هرتز ، ۶۰ هرتز
 • ولتاژ اصلی ۴۰۰ ولت ، ۴۶۰ ولت
 • فشار PN 10
 • حداکثر فشار کاری مجاز ۱۰ بار
 • رفتار مکش
 • حداکثر دمای مایع مجاز ۱۲۰ درجه سانتیگراد
 • حداقل دمای مایع مجاز -۱۰ درجه سانتی گراد

کاربرد پمپ خودمکش AU Monobloc

 • سیستم های آبیاری عمومی
 • سیستم های زهکشی
 • سیستم های اطفا حریق
 • کاهش سطح آبهای زیرزمینی
 • تأمین آب خانگی
 • تصفیه خانه های فاضلاب
 • صنایع غذایی / صنعت نوشیدنی
 • کشتی سازی
 • استخرهای شنا
 • استخراج آب
 • سیستم های تأمین آب
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
پمپ خودمکش AU Monobloc

سایر محصولات پمپ ksb