پمپ صنعتی HPH با پایه پمپ، با پروانه شعاعی ، تک ورودی ، تک مرحله ای طراحی و تولید می شوند. پمپ صنعتی HPH دارای استاندارد ATEX می باشند.

مشخصات فنی پمپ صنعتی HPH

 • نوع اتصال فلنج
 • سیستم درایو موتور احتراق ، دارای محرک الکتریکی ، توربین
 • حداکثر سرعت جریان: ۳۰۰ متر مکعب در ساعت
 • حداقل سرعت جریان ۲.۵ متر مکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع آب ۲۲۵ متر
 • حداقل ارتفاع آب ۴ متر
 • فرکانس اصلی ۵۰ هرتز ، ۶۰ هرتز
 • ولتاژ اصلی ۴۰۰ ولت ، ۴۶۰ ولت
 • مواد پوشش GX23CRMOV12-1 ، GP240GH + N / A216 GRADE WCB ، G17CRMOV5-10
 • فشار PN 100
 • حداکثر فشار کار مجاز ۱۱۰ بار
 • حداکثر دمای مایع مجاز ۳۲۰ درجه سانتیگراد
 • حداقل دمای مایع مجاز ۸۰ درجه سانتیگراد

نکات ضرور هنگام خرید پمپ

نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.

تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)

نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات

میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت

سایزدهانه مکش و دهش پمپ

سایر محصولات پمپ ksb