پمپ محیطی PV پدرولا

درباره پمپ محیطی PV پدرولا

از پمپ pv برای پمپاژ آب تمیز ، بدون ذرات ساینده و مایعاتی که از نظر شیمیایی با مواد تشکیل دهنده پمپ تهاجمی نیستند ، توصیه می شوند.
ویژگی های ساختاری این پمپ های برنجی مخصوصاً فشرده ضمانتی در برابر ایجاد زنگ زدگی و اکسیداسیون است. چنین ویژگی هایی نشان می دهد که در زمینه های صنعتی به عنوان سرمایش و تهویه استفاده می شود.
نصب باید در مکان های بسته انجام شود ، به خوبی تهویه شده و از عوامل محافظت شود

 • نوع مایع: آب تمیز
 • موارد استفاده: صنعتی
 • کاربردها: سیستم های تهویه مطبوع ، سیستم های خنک کننده ، سیستم اتوکشی
 • نوع شناسی: سطح
 • خانواده: محیطی
 • میزان جریان تا 45 لیتر در دقیقه (2.7 متر مربع در ساعت)
 • ارتفاع 100 متر

محدودیت کاربرد پمپ PV:

 • دمای مایع از -10 تا 90+ درجه سانتی گراد
 • دمای محیط از -10 درجه سانتیگراد تا +50 درجه سانتی گراد
 • حداکثر مکش تا 8 متر
 • حداکثر فشار کاری 10 بار
 • سرویس مستمر S1
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
model phase power performance
kW HP Q H
PVm 55 mono-phase 0.18 0.25 2-10 35-5
PV 55 three-phase 0.18 0.25 2-10 35-5
PVm 60 mono-phase 0.37 0.50 2-32 41-5
PV 60 three-phase 0.37 0.50 2-32 41-5
PVm 81 mono-phase 0.45 0.60 2-17 75-5
PV 81 three-phase 0.45 0.60 2-17 75-5
PVm 65 mono-phase 0.60 0.85 2-42 55-5
PV 65 three-phase 0.60 0.85 2-42 55-5
PVm 70 mono-phase 0.90 1.2 2-45 70-5
PV 70 three-phase 0.90 1.2 2-45 70-5
PVm 90 mono-phase 0.90 1.2 2-35 95-5
PV 90 three-phase 0.90 1.2 3-35 95-5

محصولات مشابه با پمپ PV پدرولا