پمپ PQ-EKO پدرولا

درباره پمپ محیطی PQ-EKO پدرولا

پمپ PQ – EKO مناسب برای استفاده با آب تمیز که حاوی ذرات ساینده نیست و مایعاتی که از نظر شیمیایی نسبت به موادی که پمپ از آنها ساخته شده است ، تهاجمی نیستند.
ویژگی های هیدرولیکی این پمپ ها به همراه فشردگی آنها ، آنها را برای استفاده در کاربردهای صنعتی مناسب می کند.
نصب و راه اندازی باید در مناطق بسته با تهویه مناسب انجام شود یا به هر حال از آب و هوای بد محافظت شود.

 • نوع مایع: آب تمیز
 • مورد استفاده: آب های سطحی
 • خانواده: محیطی

محدودیت کاربرد پمپ PQ-EKO

 • دمای مایع از -10 تا 90+ درجه سانتی گراد
 • دمای محیط از -10 تا +90 درجه سانتی گراد
 • بالابر مکشی تا 8 متر
 • حداکثر فشار کاری 6 بار
 • سرویس مستمر S1
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

محصولات مشابه با پمپ PQ-EKO پدرولا