درباره بوستر پمپ 80 پمپیران

بوستر پمپ 80 پمپیران در دو نوع دور ثابت و دور متغیر موجود می باشد. سیستم بوستر پمپ شامل یک یا چند پمپ که به صورت موازی Parallel کنار هم قرار می گیرند و از طریق آن شبکه مصرف آب را تحت فشار ثابت و معینی به میزانی که تنظیم شده نگاه می دارد و به محض شروع مصرف آب در سیستم، ابتدا یکی از پمپ های آن شروع به کار کرده و آب مصرفی را تامین می کند و در صورتی که میزان مصرف بیشتر شود، متناسب با آن سایر پمپ ها به ترتیب و به صورت اتوماتیک روشن شده و در مدار قرار می گیرند و به محض کاهش مصرف یا متوقف، پمپ های سیستم به همان ترتیبی که شروع به کار کرده بودند یکی یکی متوقف و از مدار خارج می شوند. این نحه عملکرد باعث ثابت ماندن فشار آب می شود همچنین  از استهلاک بیش از حد الکتروپمپ ها و اتلاف انرژی الکتریکی در سیستم جلوگیری می کند.

انواع بوستر پمپ 80 پمپیران

 • 80-160

 • 80-200

 • 80-250

 • 80-315

 • 80-400

 • قطر دهانه ورودی پمپ:  80 میلیمتر(DN 80)
 • قطر دهانه خروجی پمپ:  65 میلیمتر(DN 65)
 • ظرفیت آبدهی(دبی) در 1450 دوردر دقیقه: 25 الی80 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع آبدهی(هد) در 1450 دوردر دقیقه:  11.5 الی 23.6 متر ستون آب
 • ظرفیت آبدهی(دبی) در 2900دوردر دقیقه:   40 الی 160 متر مکعب در ساعت
 • ارتفاع آبدهی(هد) در 2900دوردر دقیقه:  47 الی 93 متر ستون آب
 • محور پمپ (شافت): فولاد Ck45
 • پروانه پمپ: چدن خاکستری GG-25
 • محفظه پمپ: چدن خاکستری GG-25

سایر محصولات بوستر پمپ پمپیران