درباره بوستر پمپ GXS و GMD لوارا

دامنه گسترده بوستر پمپ دوقلو با سرعت ثابت که توسط سوئیچ فشار یا مبدل فشار کنترل می شوند. این محدوده برای آبرسانی مسکونی در جایی طراحی شده است که نیاز با گذشت زمان متفاوت باشد. دامنه را می توان با پمپ های سری BG ، CEA ، e-HM ، VM یا e-SV مجهز کرد. بوستر پمپ های آبرسانی سری GXS20 و GMD20 لوارا با پمپ های سری e-HM، VM یا e-SV با توجه به WRAS ، ACS و D.M برای استفاده در آب آشامیدنی مجاز هستند.

مشخصات بوستر پمپ GXS و GMD لوارا

  • مجموعه های تقویت کننده پمپ دوقلوی سرعت ثابت
  • کنترل شده توسط مبدل فشار یا سوئیچ فشار
  • دارای مجوز استفاده از آب آشامیدنی
  • حجم آب دهی: حداکثر 62 متر مربع در ساعت
  • ارتفاع: تا 160 متر

محصولات مشابه با بوستر پمپ GXS و GMD