درباره مکانیکال سیل MS 62

 • استفاده به صورت سیل تکی
 • بالانس نمی باشد
 • مستقل از جهت چرخش شفت
 • تحمل فشار ۱۰ بار
 • تحمل حرارت از ۲۰- تا ۲۲۰
 • سرعت جابجایی ۲۰ میلی ثانیه
 • rotary seal face: carbon
 • stationary seal face:
  • chromuim Nickle 316 / Silicon carbide/ ceramic / tungsten carbide
 • Elastomers: viton (FKM) / EPDM
 • Shaft diameter : d1 = 18-65mm
 • Pressure: p1 = 10 bar (145 PSI)
 • Temperature: t = -20 °C … 220 °C

سایر محصولات مگاسیل ترکیه