موتور فن کویل دو سر شفت الکتروژن

موتور فن کویل دو سر شفت الکتروژن

از موتور فن کویل دو سر شفت برای سیستم های گرمایش و سرمایش استفاده می شود.

فروش موتور فن کوئل دو سرشفت الکتروژن

بهترین قیمت موتور فن کویل الکتروژن را می توانید از بوسترکار استعلام نمایید و همچنین این موتورها دارا گارانتی شرکت الکتروژن می باشد.

تیپ فاز Hz V Hp rpm A IP چرخش خازن یاتاقان استاتور
32302 1 50 220/230 1/30 1100 0.30 20 ccw 1.25 بلبرینگ خازن دائم
32302 1 50 220/230 1/30 1070 0.26 20 ccw 1.25 بلبرینگ خازن دائم
32302 1 50 220/230 1/30 980 0.22 20 ccw 1.25 بلبرینگ خازن دائم
32302 1 50 220/230 1/30 890 0.19 20 ccw 1.25 بلبرینگ خازن دائم
32302 1 50 220/230 1/30 790 0.17 20 ccw 1.25 بلبرینگ خازن دائم
32302 1 50 220/230 1/30 680 0.15 20 ccw 1.25 بلبرینگ خازن دائم
32302 1 50 220/230 1/30 580 0.14 20 ccw 1.25 بلبرینگ خازن دائم
32252 1 50 220/230 1/25 1300 0.33 20 ccw 1.5 بلبرینگ خازن دائم
32252 1 50 220/230 1/25 1250 0.28 20 ccw 1.5 بلبرینگ خازن دائم
32252 1 50 220/230 1/25 1150 0.26 20 ccw 1.5 بلبرینگ خازن دائم
32252 1 50 220/230 1/25 1050 0.24 20 ccw 1.5 بلبرینگ خازن دائم
32252 1 50 220/230 1/25 950 0.23 20 ccw 1.5 بلبرینگ خازن دائم
32252 1 50 220/230 1/25 850 0.22 20 ccw 1.5 بلبرینگ خازن دائم
32252 1 50 220/230 1/25 750 0.19 20 ccw 1.5 بلبرینگ خازن دائم
32202 1 50 220/230 1/20 1300 0.42 20 ccw 2.00 بلبرینگ خازن دائم
32202 1 50 220/230 1/20 1250 0.36 20 ccw 2.00 بلبرینگ خازن دائم
32202 1 50 220/230 1/20 1150 0.33 20 ccw 2.00 بلبرینگ خازن دائم
32202 1 50 220/230 1/20 1050 0.29 20 ccw 2.00 بلبرینگ خازن دائم
32202 1 50 220/230 1/20 950 0.27 20 ccw 2.00 بلبرینگ خازن دائم
32202 1 50 220/230 1/20 850 0.24 20 ccw 2.00 بلبرینگ خازن دائم
32202 1 50 220/230 1/20 750 0.22 20 ccw 2.00 بلبرینگ خازن دائم
32162 1 50 220/230 1/16 1050 0.55 20 ccw 2.50 بلبرینگ خازن دائم
32162 1 50 220/230 1/16 950 0.45 20 ccw 2.50 بلبرینگ خازن دائم
32162 1 50 220/230 1/16 850 0.40 20 ccw 2.50 بلبرینگ خازن دائم
32162 1 50 220/230 1/16 750 0.35 20 ccw 2.50 بلبرینگ خازن دائم
32162 1 50 220/230 1/16 650 0.30 20 ccw 2.50 بلبرینگ خازن دائم
32162 1 50 220/230 1/16 500 0.28 20 ccw 2.50 بلبرینگ خازن دائم
32162 1 50 220/230 1/16 400 0.25 20 ccw 2.50 بلبرینگ خازن دائم