لیست قیمت پمپ لجنکش استیل SSA ابر ABR

لیست قیمت جدید پمپ لجنکش استیل پروانه ورتکس SSA ابر در جدول زیر قرار گرفته است

کارشناسان فروش ما آماده پاسخ گویی به سوالات فنی شما عزیزان می باشند همچنین می توانی بهترین قیمت و تخفیف های ویژه را از کارشناسان فروش ما دریافت کنید.

پمپ-لجنکش-ssa-ابر
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
62,609,600 SSA 50-12 0.55M S F35 لجنکش استیل پروانه ورتکس -تک فاز 1
61,857,500 SSA 50-14 0.55M S F 50 لجنکش استیل پروانه ورتکس -تک فاز 2
65,269,200 SSA 50-17 0..75 M SF50 لجنکش استیل پروانه ورتکس -تک فاز 3
64,440,800 SSA 50-15 0.75M S F 35 لجنکش استیل پروانه ورتکس -تک فاز 4