Project Description

لیست قیمت پمپ EVMSG ابارا

جدول لیست قیمت پمپ EVMSG بر اساس انواع مدل الکترو پمپ طبقاتی استیل عمودی فشار قوی تهیه شده است که به راحتی قابل مقایسه هستند و شما عزیزان بر اساس نیاز خود می توانید بهترین پمپ را انتخاب نمایید. جهت دریافت بهترین قیمت و پاسخ به سوالات فنی خود می توانید با کارشناسان فروش شرکت ایران ابارا تماس حاصل بفرمایید.

پمپ-evm-ابارا

قیمت

مدل پمپ

نوع پمپ

ردیف

171,794,900

EVMSG 3-9 F5/1.1

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

1

180,863,700

EVMSG 3-9 F5/1.1 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

2

185,539,800

EVMSG 3-10 F5/1.1 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

3

197,246,400

EVMSG 3-11 F5/1.1 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

4

204,233,300

EVMSG/B 3-13 F5/1.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

5

218,545,000

EVMSG 3-15 F5/1.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

6

228,256,900

EVMSG 3-16 F5/1.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

7

252,825,500

EVMSG 3-19 F5/2.2 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

8

269,785,900

EVMSG 3-21 F5/2.2 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

9

311,347,600

EVMSG 3-25 F5/3.0 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

10

170,912,000

EVMSG 5-6 F5/1.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

11

179,108,800

EVMSG 5-7 F5/1.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

12

193,148,000

EVMSG 5-8 F5/2.2 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

13

193,148,000

EVMSG/B 5-8 N5/2.2 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

14

227,428,500

EVMSG 5-10 F5/2.2 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

15

250,471,100

EVMSG 5-11 F5/2.2 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

16

263,965,300

EVMSG 5-12 F5/3 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

17

276,369,500

EVMSG 5-14 F5/3 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

18

292,621,400

EVMSG 5-15 F5/3 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

19

326,553,100

EVMSG 5-19 F5/4 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

20

339,404,200

EVMSG 5-20 F5/4 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

21

392,083,900

EVMSG 5-23 F5/5.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

22

403,779,600

EVMSG 5-25 F5/5.5 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

23

246,994,000

EVMSG 10-6 F5/2.2 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

24

269,905,800

EVMSG 10-7 F5/3 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

25

290,561,300

EVMSG 10-8 F5/3 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

26

321,931,500

EVMSG 10-9 F5/4 IE2

الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز

27

339,360,600

EVMSG 10-10 F5/4 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

28

350,544,000

EVMSG 10-11 F5/4 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

29

414,537,900

EVMSG 10-12 F5/5.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

30

440,926,800

EVMSG 10-14 F5/5.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

31

461,189,900

EVMSG 10-15 F5/5.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

32

513,422,700

EVMSG 10-16 F5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

33

546,624,100

EVMSG 10-18 F5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

34

547,714,100

EVMSG 10-19 F5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

35

570,549,600

EVMSG 10-21 F5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

36

681,130,100

EVMSG 10-22 F5/11 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

37

368,681,600

EVMSG 15-4 F5/4 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

38

403,779,600

EVMSG 15-5 F5/5.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

39

410,221,500

EVMSG 15-6 F5/5.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

40

482,335,900

EVMSG 15-7 F5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

41

499,448,900

EVMSG 15-8 F5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

42

591,619,300

EVMSG/I 15-9 F5/11 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

43

609,931,300

EVMSG/I 15-10 F5/11 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

44

629,638,500

EVMSG/I 15-11 F5/11 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

45

659,777,000

EVMSG 15-12 F5/11 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

46

671,767,000

EVMSG 15-13 F5/11 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

47

743,728,800

EVMSG 15-15 F5/15 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

48

764,264,400

EVMSG 15-17 F5/15 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

49

497,694,000

EVMSG 20-06 F5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

50

497,694,000

EVMSG 20-06 N5/7.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

51

661,237,600

EVMSG 20-10 F5/11 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

52

737,330,500

EVMSG 20-13 F5/15 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

53

871,880,100

EVMSG 20-16 F5/18.5 IE2

الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز

54